Hogeschool van Amsterdam benoemt lector City Logistiek

Steden groeien uit tot complexe knooppunten van binnenstad en randgebieden. Het vervoer in deze stedelijke gebieden neemt almaar toe. Tegelijk met deze toegenomen belasting van het logistieke netwerk en het milieu, groeit de vraag naar een duurzaam en gezond leefklimaat. De binnenstad staat daarom voor de uitdaging nieuwe manieren te vinden om aan de toenemende vraag naar producten te voldoen, maar tegelijk de schadelijke effecten van vervoer op het milieu en de gezondheid tegen te gaan.

Hogeschool van Amsterdam benoemt Walther Ploos van Amstel per 1 september 2014 tot lector City Logistiek. De opdracht van de lector City Logistiek is om door middel van onderzoek met overheden, bedrijven en studenten bij te dragen aan oplossingen voor de geschetste problematiek en deze kennis te verspreiden. De lector is bovendien een belangrijke motor voor het vernieuwen van de logistieke opleidingen aan de Hogeschool van Amsterdam en voor deskundigheidsbevordering van medewerkers.

Walther Ploos van Amstel
Walther Ploos van Amstel is universitair docent aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij was hoogleraar logistiek aan de Nederlandse Defensie Academie in Breda en Den Helder van 2002 tot en met 2009. Daarnaast was hij als adviseur verbonden aan TNO Mobility en Slimstock Professionals. Hij is meer dan 25 jaar werkzaam als organisatie-adviseur op het gebied van logistiek, supply chain management en internationale distributie. Hij richt zich op logistieke procesinnovaties, het invoeren van logistieke concepten in de praktijk, intermodale distributienetwerken, samenwerking in logistieke ketens en netwerken, stedelijke distributie, duurzame logistiek, ketenregie, intelligente logistieke concepten en risicomanagement in logistieke ketens.
Tevens doceert hij aan onder meer IBO Instituut voor Bedrijfskunde, TIAS Nimbas, Universiteit Maastricht, Erasmus Universiteit, Universiteit van Antwerpen, Vlerick School of Management en voor de vereniging Logistiek management.

Hij is onder meer voorzitter van de jury van de Nederlandse Logistiek prijs van de vereniging Logistiek management, de Expertisegroep Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur en expert bij het IMCC.
In 2002 heeft hij zijn promotie-onderzoek naar het functioneren van logistiek managers afgerond aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Onderzoeksprogramma Logistiek Hogeschool van Amsterdam
Logistiek is een topsector op landelijk niveau en een topcluster in de Metropool Regio Amsterdam (MRA). Logistiek van HvA is penvoerder van het Centre of Expertise Logistiek, een samenwerkingsverband met vijf andere hogescholen, en werkt daarbinnen onder meer aan de innovatiethema’s van het Strategisch Platform Logistiek.

Het onderzoeksprogramma Logistiek van domein Techniek ontwikkelt kennis en instrumenten om logistieke vraagstukken van de MRA succesvol aan te pakken. Het onderzoeksprogramma kent twee speerpunten, Mainport Logistiek en City Logistiek. De twee speerpunten zijn verweven met de opleidingen Logistiek en Technische Vervoerskunde (LTV) en Logistiek en Economie (LE). Binnen het onderzoeksprogramma wordt het onderzoek verricht door lectoren, (docent)onderzoekers en promovendi.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *