Het KOOP 2.0: het collega ontkoppelpunt

Tijdens mijn logistieke colleges voor financiële controllers van de TIAS Nimbas Business School werken de studenten aan de beroemde case over een papierfabriek. Ze moeten voor die papierfabriek het klantorderontkoppelpunt (KOOP) bepalen. Het KOOP is een onmisbare klassieker uit ons vakgebied. Een student sprak bij de eindpresentatie over de case steevast over het collega-ontkoppelpunt.

Op Logistiek.nl schrijf ik erover…

Enigszins verrast vroeg ik naar de reden van zijn verspreking. Maar, het was helemaal geen verspreking. Hij meende het serieus. In zijn bedrijf is het KOOP voor hem het belangrijkste gespreks-punt in de logistieke keten. Daar ontmoeten finance en de supply chain elkaar.

Monnikenwerk

Stroomopwaarts, voor het collega-ontkoppelpunt, gaat het om het zo nauwkeurig mogelijk voorspellen van de toekomstige orders van klanten en die met MRP ter vertalen naar de juiste fabrieken in Europa en de leveranciers van grond- en hulpstoffen.

Dat is monnikenwerk voor mensen met engelengeduld om voor de komende maanden de optimale planning te maken van de goederenstromen met de beste inzet van capaciteiten, afgestemd met leveranciers, een goed geregelde kasstroom en uiteindelijk een geweldige productbeschikbaarheid. Zij balanceren de risico’s in de keten met een scherp oog voor opslingereffecten en prijsschommelingen. Elke maand, en elke week, opnieuw ver vooruit kijken. Ze leren van de resultaten die in het verleden zijn behaald met de tactische planning. Hun klokje loopt op dagen, weken en maanden.

Estafettelopen

Stroomafwaarts, voor het collega-ontkoppelpunt, volgt de ‘handshake’ met de logistieke mensen in zijn bedrijf. Zij staan met het gezicht naar de klant om het integrale proces van-order-tot-euro perfect te regelen. Zij zorgen er samen voor dat ze de vele estafettestokjes goed aan elkaar doorgeven om de klant on-time-in-full-no-error te bedienen. De beslissers spelen kort op de bal. Het zijn kampioenen in snel de beste beslissingen te nemen; ‘lean’ en ‘agile’ op hetzelfde moment. Hun klokje loopt op uren en minuten. Zij leven in het absolute nu.

Flow

Het KOOP als collega-ontkoppelpunt is een inspirerende gedachte? Logistiek is mensenwerk. Betere logistieke prestaties vragen om betere beslissingen. Heb je aan beide kanten van het KOOP de juiste logistieke beslissers? En, heb je de ‘handshake’, de communicatie-flow stroomopwaarts en stroomafwaarts, goed en ongestoord geregeld?

Walther Ploos van Amstel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *