Microplastics, fijnstof en bandenslijtage. Heeft Emissions Analytics gelijk

Wanneer het gaat om vervuiling en CO2-uitstoot, dan gaat het al snel om de huidige mobiliteitsvormen. De auto met verbrandingsmotor moet het al langer ontgelden. Zeker de diesels worden als zwarte schapen aangemerkt. Met steeds meer elektrische auto’s op de weg, lijken we de goede kant op te gaan. Ware het niet dat Emissions Analytics, een Engels onderzoeksteam, een nieuw probleem gevonden lijkt te hebben.

Emissions Analytics: een veelbesproken onderzoek

Emissions Analytics heeft een onderzoek uitgevoerd waaruit gebleken is dat de vervuiling door slijtage van autobanden 1000 keer erger is dan de vervuiling door de verbrandingsmotor. De testauto zou 5,8 gram per kilometer aan vervuiling veroorzaken, een veel hoger getal dan wat ‘ons eigen’ RIVM berekende (ongeveer 1 kilogram per Nederlander met iets meer dan 17 miljoen kilo per jaar).

Ergens moet een fout gemaakt zijn in het onderzoek. De gemiddelde autoband gaat namelijk 40.000 kilometer mee. Wanneer we dat vermenigvuldigen met de 5,8 gram per kilometer van Emissions Analytics, dan komen we op een gewicht van 58 kilo vervuiling per band.
Dat is onmogelijk, want dit is vijfmaal meer dan het gewicht van de zwaarste autoband die op de markt is. Aangezien banden zelf geen rubber regenereren, kan de vervuiling nooit hoger zijn dan het gewicht van de band zelf.

Zijn autobanden dan niet schadelijk voor mens en milieu?

De cijfers van Emissions Analytics zijn zwaar overtrokken, maar dat betekent niet dat autobanden helemaal niet schadelijk zijn voor mens en milieu. Tijdens het rijden komt namelijk microplastic en fijnstof vrij. In Nederland werd in 2017 bijna 41 ton aan fijnstof uitgestoten, waarvan slechts 3,5% voor de rekening van de autobanden kwam. Hierbij moeten we direct opmerken dat de vervuiling door fijnstof in de periode van 1990 tot 2015 met 60% afgenomen is, terwijl er veel meer verkeer op de weg is.

Er zijn genoeg manieren om de vervuiling door autobanden terug te dringen. Bijvoorbeeld door de samenstelling van de band aan te passen, naar een meer duurzame compound met het oog op de vervuiling. De consument kan zelf ook bijdragen aan het reduceren van de uitstoot; de juiste bandenspanning (niet te hoog en niet te laag), een rustige rijstijl, goede uitlijning van de banden en het kiezen voor kwalitatieve banden zorgt allemaal voor een lagere mate van vervuiling.

Richard de Jong

 

Bronnen:
https://www.emissionsanalytics.com/news/pollution-tyre-wear-worse-exhaust-emissions
https://www.rivm.nl/publicaties/emission-of-microplastics-and-potential-mitigation-measures-abrasive-cleaning-agents
https://www.oponeo.nl/blog/microplastic-fijnstof-autobanden
https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2016-0026.pdf

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *