Verduurzamen bestaande woningen vergt andere logistieke aanpak

Anne-Jo Visser, directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties, stelt dat het isoleren en verduurzamen van huizen een gigantische opgave is. Dat klopt. Het verduurzamen Amsterdamse corporatiewoningen vergt ook een geheel andere aanpak met publieke en private partners dan de traditionele aanpak.

De Metropoolregio Amsterdam staat aan de vooravond van een megaproject: het van het gas afhalen 200.000 woningen en bouwen van nog eens 120.000 gasloze woningen in de komende 10 jaar. Met de traditionele aanpak van isoleren en verduurzamen gaat het niet lukken. Er zijn teveel verschillende bedrijven bij betrokken, de aanpak woning-voor-woning duurt te lang, leidt tot eindeloze overlast van bouwbusjes, informatiesystemen praten niet met elkaar en het is allemaal onnodig duur. En de technische vakmensen zijn schaars. De woning is eigenlijk de slechtste plek om het werk te doen. De bewoner wil een uiteindelijk een onbezorgde pit-stop.

Het verduurzamen van corporatiewoningen vraagt om innovatie waarbij publieke en private partners samen gaan werken aan een nieuwe aanpak. Zo is een gezamenlijke uitvalsbasis nodig voor de monteurs die het werk doen. Een plek waar administratie, werkvoorbereiding en logistiek goed worden geregeld, waar samen wordt gepland en de spullen worden voorbereid, zodat alleen het meest noodzakelijke mee de weg op gaat. Hierbij hoort ook een flexibele ruimte voor de voorinstallatie.

De schaarse monteurs kunnen veel beter worden ingezet, als dit goed wordt georganiseerd met de juiste middelen, data en schaalgrootte. Er kan tijd worden bespaard met het gezamenlijk voorbereiden van werkzaamheden en het slim inzetten van vervoer en monteurs. De publieke en private partners hebben allemaal nu al een stukje van de puzzel in handen. Breng dat samen.

De sector heeft nu een broedplaats nodig. Een plaats waar kruisbestuiving plaatsvindt tussen woningbeheerders, onderwijs, kennisinstellingen, arbeidsmarkt en bedrijfsleven. Ook voor de jonge Amsterdammers die in de technieksector hun toekomst zien. Partijen uit verschillende sectoren hebben plek nodig om deze projecten samen vorm te geven, op de juiste locatie. Wat zou het mooi zijn als de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties daarin de voortrekkersrol neemt. Dat wordt leerzaam voor de corporaties in veel andere gemeenten.

Walther Ploos van Amstel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *