Ahold start proef met intelligente transport systemen

Ahold neemt deel aan een project voor intelligente transportsystemen (ITS). Ahold gaat in meerdere regio’s werken aan een ICT-systeem om de supermarktlogistiek te verbeteren door vrachtauto’s slim te laten rijden. Dat heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu bekendgemaakt, dat samen met twaalf regio’s zeventig miljoen euro in het ITS-project steekt.

Ahold gaat samenwerken met de regio’s Groningen-Assen, Arnhem-Nijmegen, Midden-Nederland en Metropoolregio Amsterdam. Een ICT-systeem moet het transport verbeteren door vrachtverkeer efficiënter en ongestoord te laten rijden.

In veel steden is de bevoorrading van winkels tijdens de spits een belangrijke oorzaak van doorstromingsproblemen. De betrokken regio’s en Ahold schatten in dat met de slimme in-car-tool zo’n 20% van de spitsbewegingen door vrachtauto’s kan worden gereduceerd en nog eens 20% van de spitsbewegingen kan worden afgewikkeld via andere, minder druk bezette routes.

In de betrokken Beter Benutten-regio’s gaat het om zo’n 200 vrachtautoritten per dag, die zo vermeden kunnen worden. Wanneer meer regio’s en (middel)grote steden (G4+G32) volgen, hebben we het al snel over 1.000 vermeden vrachtautoritten per dag tijdens de spits. Uitbreiding naar andere leveranciers en vervoerders kan een veelvoud hiervan opleveren.

Ook de binnenstedelijke luchtkwaliteit zal in belangrijke mate profiteren van een betere doorstroming van het vrachtverkeer. En niet te vergeten de vervoerssector zelf: minder wachttijden of andersoortige vertragingen leveren direct geld op!

Transport Control Tower

Het project is een doorontwikkeling van de Transport Control Tower dat is een neutraal platform gebouwd door softwareontwikkelaar Simacan, waarin de vrachtautodata van de verschillende vervoerders voor alle betrokkenen op een eenduidige wijze beschikbaar zijn.

De transportplanning van Albert Heijn is met deze oplossing gedigitaliseerd met realtime informatie vanuit de vrachtauto’s. Daarbij begeleiden medewerkers van zijn Transport Control Tower de bevoorrading van de supermarkten zowel vooraf als onderweg, zodat deze zo efficiënt mogelijk en met de minste vertraging en lokale overlast verloopt.

ITS

Minister Schultz licht het project toe: “Op internet vind je nu al een zee aan informatie over zaken die invloed hebben op drukte op de weg, zoals het weer, wegwerkzaamheden en een festival in de buurt. Maar pas als je al deze puzzelstukjes bij elkaar legt, kun je reizigers écht reisadvies op maat geven. Met de nieuwe intelligente systemen krijgen weggebruikers individueel advies op basis van realtime informatie en zijn ze in staat om te anticiperen op wat ze zelf zien, en ook op wat er buiten hun gezichtsveld gebeurt. Auto’s communiceren daarvoor niet alleen met elkaar en de kant van de weg, maar in de toekomst ook met verkeerslichten.”
In het hele land worden de negen ITS-projecten gezamenlijk opgezet rondom verschillende thema’s. Zo werken de regio’s Groningen-Assen, Arnhem-Nijmegen, Midden-Nederland en Metropoolregio Amsterdam samen met Ahold aan een tool, om de supermarktlogistiek te verbeteren door vrachtverkeer slim te laten rijden. Zo kunnen de betrokken regio’s 200 vrachtautoritten per dag structureel vermijden.

Filevorming
Daarnaast start een project om filevorming door incidenten te verminderen. De uitrol begint in Brabant en Noord Holland. Jaarlijks stranden er ruim 20.000 vrachtauto’s en 150.000 personenauto’s op het hoofdwegennet. Door informatie beter te delen, kunnen zowel verkeersmanagement als weggebruikers beter rekening houden met incidenten. Dit kan bij landelijke dekking een filereductie van 2,5 procent opleveren.

Ook op gebied van verkeersdrukte rondom festivals valt veel winst te behalen. Jaarlijks zijn festivalbezoekers goed voor vijf miljoen autoritten in de spits in en rond de steden. Door te investeren in de ontwikkeling van goede informatiediensten en event-apps, kunnen bezoekers reisadvies op maat krijgen. Zo blijft de omgeving voor festivalbezoekers en andere weggebruikers zo goed mogelijk bereikbaar.

Verder worden projecten opgezet rond de thema’s connected en coöperatieve intelligente transportsystemen, reisinformatiediensten, het zetten van nieuwe standaarden, en het delen van uiteenlopende streaming date van wegbeheerders en private partijen.

Beter benutten
In het programma Beter Benutten werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio’s over weg, water en spoor te verbeteren. De regio’s Brabant, Arnhem/Nijmegen, Twente, Maastricht, Haaglanden, Rotterdam, Amsterdam, Stedendriehoek, Groningen/Assen, Midden-Nederland, Zwolle/Kampen en Leeuwarden iHet beproeven van geavanceerde technieken in combinatie met nieuwe vormen van verkeersmanagement en samenwerking vindt onder andere plaats in de Praktijk Proef Amsterdam, de ITS-corridor, de Innovatiecentrale en het beleidsthema Autonoom Rijden. Deze en andere inspanningen passen in de Routekaart Beter Geïnformeerd op Weg, waarin verschillende meerjarige transities worden beoogd door overheden en bedrijfsleven.

Het sterk ontwikkelde en dichte verkeersnetwerk in Nederland, het goede verkeersmanagement, het gebruik van de smartphone, de 4G penetratiegraad en de vele programma’s en initiatieven die de overheden de laatste jaren hebben geïnitieerd, maken Nederland bij uitstek geschikt voor het ontwikkelen, testen en implementeren van C-ITS, gebruik makend van bestaande en nieuwe internationale standaarden. Nederland heeft geïnvesteerd in gerenommeerde kennisclusters in het automotive en technologie veld en in kwalitatief hoogwaardige voorzieningen, waardoor een gunstig test-, ontwikkelings- en implementatieklimaat is ontstaan.

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *