Big data in logistiek: de visie van vier experts

Big data zijn inmiddels gemeengoed in logistieke planning en besturing. Maar hoe veranderen die data de wereld van logistiek? Deze vraag werd door vier logistieke experts besproken tijdens de tweede Expertmeeting Logistiek. De uitkomst: big data zijn een handige instrument voor voor logistiek. Maar, de vraag is wel: hoe ver willen we gaan met big data?

Tijdens de expertmeeting werd gekeken naar de effecten van big data in de logistiek vanuit de triple helix (overheid, bedrijfsleven, onderzoeksinstituten). Peter Bijl van Simacan en Reynoud Foppen van Collibox vertelden hoe big data het bedrijfsleven bevordert. Nanda Piersma van de Hogeschool van Amsterdam en Micha Sijtsma van APPM gingen vervolgens in op de ruimtelijke mogelijkheden die hiermee ontstaan.
Wapen tegen stroperigheid
Bijl en Foppen zien big data als dé manier om de stroperigheid en onduidelijkheid in de logistiek te elimineren, mits de informatie op een neutraal platform wordt aangeboden. ‘Big data levert inzicht in efficiency. Door informatie te verzamelen, samen te voegen en vervolgens op een neutraal platform te plaatsen, bevorder je efficiency door samenwerking’, aldus Foppen. Dat het platform wordt beheerd door een onafhankelijke partij is essentieel. ‘We hebben te maken met data-eigenaren en privacy. Daarom krijgt de vervoerder, verlader of bijvoorbeeld winkelier alleen informatie te zien die echt specifiek voor die gebruiker relevant is’, vertelt Bijl.
Wanneer het gaat over privacy wordt al snel gekeken naar de overheid en het beleid dat hiervoor is bedoeld. Nanda Piersma stelt dat big data niet haaks op privacy hoeft te staan, waarbij ze verwijst naar een onderzoek van de HvA naar de patronen in het gebruik van elektrische laadpalen. ‘Al onze data wordt geanonimiseerd. Ik hoef niet te weten hoe laat de wethouder de auto oplaadt. Het gaat om wat de data kan betekenen.’
Het draait om verbinding
Zowel de sprekers als het publiek waren het met elkaar eens dat big data zeer waardevolle input is voor de ruimtelijke ordening (RO). Dit bleek ook uit het verhaal van Micha Sijtsma, projectmanager implementatieplan C-ITS MRA. Hij vertelde dat er oneindige toepassingen van big data zijn voor de RO, maar dat we eerst moeten beslissen wat we er echt mee willen. De beperking van mogelijkheden komt door een gebrek aan samenwerking en durf om te proberen. ‘Uiteindelijk draait het om verbinding. Verbinding van datasets, verbinding van smart objects oftewel het IoT, verbinding tussen bedrijfsleven en de overheid, verbinding van kennis.’
Expertmeetings Logistiek
De Expertmeetings Logistiek worden georganiseerd door het Podium voor Architectuur en de Smart Logistics Hub rondom 3 thema’s: stadsdistributie, big data en circulair. Het thema van de volgende expertmeeting is circulaire economie en de logistiek en vindt plaats op 6 juli.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *