Bouw is goed voor helft wegvervoer in Europa

De helft van het door Europese wegtransporteurs vervoerde gewicht is voor de bouwnijverheid, zoals zand, grind, grond, beton en bouwmaterialen. De aandelen per land lopen uiteen van 35 tot wel 70 procent. Ook voor Nederlandse transporteurs zijn bouwproducten de meest vervoerde goederen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Europa

In 2012 vervoerden Europese wegtransporteurs 14,5 miljard ton aan goederen, volgens het CBS. De helft daarvan zijn voor de bouwnijverheid. Per land verschilt het aandeel vervoerde bouwgoederen fors. Roemenië en Luxemburg zijn in Europa met een aandeel van meer dan 70 procent koplopers. In absoluut gewicht spelen beide landen overigens slechts een bescheiden rol in het Europese wegvervoer.

 

wegtransport

Nederland

Het wegtransport van bouwgoederen kenmerkt zich door relatief korte ritten met veel vervoerd gewicht. Bouwlogistiek is, gemeten in vervoerd gewicht, heeft ook in Nederland het grootste aandeel. In 2012 was 36 procent van de vervoerde goederen bouwgerelateerd. Het aandeel behoort hiermee tot een van de laagste van alle Europese landen door de inzet van met name de binnenvaart in Nederland. Vergeleken met de twee grootste transportlanden Duitsland en Frankrijk ligt dit 20 procentpunt lager.

Nu de bouwsector in Nederland sterk aantrekt kan dit wel eens tot capaciteitsproblemen in transport leiden. Veel bouwtransporteurs hebben in de afgelopen vijf jaar hun capaciteit afgebouwd.

Walther Ploos van Amstel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *