Cargobikes: wat zijn de ervaringen in Rotterdam?

Stadslogistiek met cargobikes blijkt vaak sneller, goedkoper en milieuvriendelijker. Daar komt bij dat de markt snel groeit. De ontwikkeling van nieuwe voertuigen voor de stadslogistiek gaat echter zo snel en is zo breed, dat het toekomstige marktaandeel van de cargobike moeilijk te bepalen is.

Een team studenten van de minor Infrastructuur en Mobiliteit van de Hogeschool van Rotterdam heeft onderzoek gedaan naar het inzetten van cargobikes en de infrastructurele gevolgen en mogelijkheden hiervan voor stadslogistiek in Rotterdam. De conclusies en aanbevelingen staan in een goed leesbaar onderzoeksverslag.

Bakfietstreffen vat de conclusies samen:

De markt
Stedelijke distributie met de cargobike blijkt sneller, goedkoper en milieuvriendelijker. Daar komt bij dat de markt snel groeit. De ontwikkeling van nieuwe voertuigen voor de stedelijke distributie gaat echter zo snel en is zo breed, dat het toekomstige marktaandeel van de cargobike moeilijk te bepalen is.

Infrastructuur
Om de inzetbaarheid van cargobikes te optimaliseren dienen slechts de richtlijnen voor het ontwerp van infrastructuur te worden gevolgd. Krappe fietspaden met krappe bochten, paaltjes op het fietspad en het ontbreken van laad- en losplaatsen zijn de meest voorkomende ruimtelijke problemen. Daarnaast is er voor de stedelijke distributie ook winst te behalen in een slimmere inrichting van de openbare ruimte.


Regelgeving en beleid

De huidige regelgeving zorgt voor knelpunten bij de indeling van (nieuwe) voertuigen in voertuigcategorieën. Hierbij is onvoldoende rekening gehouden met de ontwikkeling van nieuwe lichte elektrische vracht voertuigen (LEVV’s). Behalve knelpunten zijn er ook mogelijkheden, omdat de gemeente Rotterdam een duurzaam, milieuvriendelijk en innovatief beleid voert. Enerzijds worden particuliere initiatieven gestimuleerd en anderzijds is er begonnen met het aanpassen van de stadsinfrastructuur.

Bron: Bakfietstreffen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *