CO2 in wegtransport: hoe zit het nu echt?

In het Klimaatakkoord staan stevige CO2-doelstellingen voor de logistieke sector. Belangrijk is dan dat duidelijk is wat nu, de actuele CO2-uitstoot in de logistieke sector; waar vandaag starten we? En, hoe gaan we monitoren?

Jaarlijks stelt het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) samen met het Planbureau voor de leefomgeving (PBL), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de Nationale Energie Verkenning (NEV) op. De NEV geeft de stand van zaken rondom de energiehuishouding en CO2-uitstoot in Nederland weer en doet op basis van bestaand beleid een voorspelling, van de toekomstige energiehuishouding en CO2-uitstoot.

Een nieuw memo van de Topsector Logistiek beschrijft de CO2-emissies van logistiek in Nederland volgens de systematiek van de Nationale Energieverkenning (NEV) en de verschillen met de scope van de Outlooks City Logistics en Hinterland & Continental Freight Outlook.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *