De toekomst van mobiliteit

Uit onderzoek van PBL/CPB blijkt dat mobiliteit met 25% tot 50% gaat groeien in 2050. Dit zal geaccommodeerd moeten worden, en dus zullen we dingen slimmer moeten gaan doen. De verwachting is dat anders, na 2030, de wegeninfrastructuur en het openbaar vervoer grote problemen worden.

Er moet in mobiliteit een omslag gemaakt worden:

  • Van een fysieke naar connected stad door het internet of things: alles is verbonden. Opkomst automotive connected cars, slimme infrastructuur en middelen
  • Van bezit naar delen. De opkomst van platform economie: nieuwe (deel-) aanbieders en deelplatformen betreden de markt met soms disruptieve gevolgen.
  • Van inschatting naar informatie: Door slimme data gebruik weten we meer
  • Van unimodaal naar multimodaal: keuzevrijheid in modaliteit en betalen naar gebruik
  • Vergrijzing en ouderen langer mobiel: mensen worden ouder en blijven door technologie langer mobiel
  • Van fossiele brandstoffen naar alternatieve brandstoffen: opkomst van elektrische mobiliteit
  • Van gecentraliseerde naar distributieve netwerken
  • Van gesloten naar open data.
  • Van inschatting, naar voorspelling.

Dit overzicht is opgesteld door een een kerngroep binnen de CTO gemeente Amsterdam, AMS Institute, VU, HVA, UvA en andere kennispartners voor de ontwikkeling van mobiliteitsbeleid 2025-2050. Binnen die beleid ondersteund de gemeente Amsterdam meerdere wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s.

Voor wie belangstelling heeft, heeft de Europese Unie twee technologische roadmaps opgesteld voor vervoer over lange afstanden en mobiliteit binnen steden.

 

 

 

1 thought on “De toekomst van mobiliteit”

Bert Wolters 8 jaar ago

Dat wordt een hele klus. Ik mis een maatregel die probeert mensen te motiveren minder mobiliteit te veroorzaken. Op deze manier blijft het dweilen met de kraan open.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *