ELaadNL: wat betekenen elektrische trucks in stadslogistiek voor netbeheerders?

ElaadNL heeft de afgelopen periode namens de elektriciteitsnetbeheerders onderzoek gedaan naar de opkomst van elektrische trucks in stadslogistiek. Daarbij heeft ElaadNL specifiek gekeken naar zaken die voor de netbeheerders van belang zijn, zoals groeiscenario’s, verwachte laadlocaties, laadvermogens en laadprofielen.

TCO ontwikkeling

Er rijden nog weinig elektrische trucks in stadslogistiek rond. De komende jaren zullen aanbieders van voertuigen verder gaan met maatwerkoplossingen om de mogelijkheden te verkennen en ervaring op te doen. Tegelijkertijd zijn gemeenten druk bezig met de implementatie van zero emissie zones en dalen batterijprijzen sterk. Rond 2023 zullen deze ontwikkelingen ervoor zorgen dat de grootschalige implementatie vorm zal krijgen, stelt ElaadNL. Doordat de sector sterk gedreven is door de TCO zal naar verwachting de adoptie van elektrische trucks hard gaan zodra de TCO in het voordeel van elektrisch uitvalt (volgens de ING Bank vanaf 2028). Dat er de komende jaren nog weinig ontwikkelingen zijn, is dan ook geen indicatie dat er geen voorbereidingen getroffen hoeven worden door netbeheerders en andere belanghebbenden.

Waar en hoe laden?

In het rapport van ElaadNL is de groei van zero emissie voertuigen verspreid over Nederland De groei van het aantal voertuigen zal echter het snelst gaan in gebieden met strengere milieuzones of zero emissie zones. Wanneer in de loop van 2020 de ambities en plannen van steden voor milieu en zero emissiezones per stad bekend worden, kan er een gedetailleerder beeld van de impact per regio gemaakt worden Op basis hiervan kunnen netbeheerders een duidelijker prioritering per gebied maken.

De meeste vervoerders en verladers zijn goed in staat zelf de laadinfrastructuur te regelen op eigen terrein. Partijen die behoefte hebben aan openbare of gedeelde laders in de regio merken dat hier nog sprake is van een kip ei discussie. Dit speelt met name bij de zwaardere trucks. Lichtere trucks kunnen eventueel gebruik maken van snelladers voor personenauto’s. Grote bakwagens of trekkers met oplegger kunnen hier door hun formaat niet goed terecht, maar hebben wellicht ook een aantal publieke snelladers nodig. Lokale overheden en bedrijven kunnen deze situatie verder helpen door hier tijdig afspraken over te maken.
Voor het laden aan docks, met name voor grote trekker opleggercombinaties zoals die worden ingezet voor supermarkten, is het van belang dat er een gestandaardiseerde laadoplossing ontwikkeld wordt. Dit is nodig om te kunnen laden zonder extra wachttijd.

Vermogensvraag

Het rapport van ElaadNL geeft een indicatie van wat de extra elektriciteitsvraag en vermogensvraag van elektrische stadslogistiek gaat zijn. Er is nog niet bekend in hoeverre deze extra vermogensvraag past binnen de huidige netaansluitingen van de distributiecentra en standplaatsen van de voertuigen. Hiervoor is een vervolgonderzoek nodig. De uitkomsten hiervan kunnen helpen bij de invulling en interpretatie van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur.

Bron: ElaadNL

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *