Gemeente Rotterdam gaat met partners werken aan elektrische vrachtwagens

Doel van Rotterdam is de logistiek in de binnenstad van Rotterdam uiterlijk in 2025 voor 100% emissievrij te laten zijn. Dit vraagt om duurzame oplossingen die de luchtkwaliteit en de bereikbaarheid van de Rotterdamse binnenstad verbeteren, dit kan door schone techniek, slimme logistiek, goede regelgeving en goed gedrag. 

Elektrisch vervoer wordt door Gemeente Rotterdam als de beste oplossing voor goederenvervoer gezien omdat deze geen NOx en CO2 uitstoot. In het segment van elektrische bestelauot’s vinden al relatief veel proeven plaats, maar aan de uitdagingen waar partijen tegenaanlopen bij opschaling van de vloot, na deze testen met een beperkt aantal voertuigen, wordt in de praktijk nog nauwelijks gewerkt, waardoor bedrijfszekere en laadzekere oplossingen hiervoor onbekend zijn. Rotterdam werkt daarom met partners samen in het FLEX EV project gefinancierd vanuit DKTI-regeling.

Snelladen in de praktijk

In Nederland is geen showcase voorhanden waar zowel voor grote als kleine logistiek dienstverleners blijkt dat elektrisch vervoer voor dagelijkse route langer dan 300 km volledig elektrisch kan zowel qua operatie als qua total cost of ownership.

Een mogelijke oplossing is het integreren van snelladen in de logistieke planning, om de actieradius te vergroten en de piek bij het laden van een grote vloot in een depot aan te kunnen. Om het gestelde doel van zoals staat in de Brandstofvisie voor 200.000 elektrische voertuigen in 2020 te bereiken, moet er sterk ingezet worden op het creëren van operationele omstandigheden waardoor de markt vertrouwen krijgt dat dit mogelijk is.
Dit moet resulteren in een versnelde investering in elektrische voertuigtechnologie en het uitrollen van een geschikt netwerk van (snel)laadinfra door heel Nederland door infraleveranciers.

FLEX EV project

Doel van de praktijkdemonstraties van FLEX EV is om voor bovengenoemde problematiek overtuigend bewijsmateriaal te leveren. De FLEX EV partners, PitPoint, DHL, Roadrunner Koeriersdiensten, EMOSS Mobile Systems en TNO willen dit aantonen door een slimme mix van opportunity-charging en overnight-charging (in de hub). Zij geloven dat dit kan leiden tot een lagere total cost of ownership (door de mogelijkheid om meer kilometers te rijden, beperkte investeringen op de hub voor laadinfrastructuur, en door kleinere batterijen, als operators eenmaal gewend zijn aan snelladen) en daarmee dus ook een snellere opschaling. Dit maakt dit project uniek omdat in de projecten tot nu toe voertuigen enkel op geschiktheid getest worden in de praktijk. 52

Deze innovatieve aanpak zal worden gedemonstreerd voor een representatieve vloot van 32 elektrische voertuigen van het type N2 (3,5 ton tot 12 ton) en 2 elektrische trucks categorie N3 (met een gewicht van meer dan 12 ton). Tevens zullen parallel aan de proeftuin, de verkregen proeftuinresultaten direct worden geïntegreerd in een nieuw te ontwikkelen generatie lichtgewicht en compacte batterij geschikt voor N2 en N3 voertuigen door EMOSS zodat na afronding van de proeftuin nieuw aan te schaffen voertuigen direct voorzien kunnen worden van deze efficiëntere batterijtechnologie.

Resultaat

De keten brede FLEX EV aanpak gaat bijdragen aan een versnelde voertuigontwikkeling van emissieloze vervoermiddelen met voertuigkwalificaties N2 en N3. Tevens zorgt het voor de gevraagde validering om tot uitrol en gebruik van elektrische (snel)laadinfrastructuur te komen.

Bron: DKTI

1 thought on “Gemeente Rotterdam gaat met partners werken aan elektrische vrachtwagens”

Jan van Liere 5 jaar ago

Mooi initiatief!

Heeft Gemeente Rotterdam ook de ambitie de enorme uitstoot van cruiseschepen aan te pakken?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *