Hoe geven we de ruimte aan de toekomst van werk?

Het werklandschap verandert in hoog tempo. Er wordt zelfs gesproken over een nieuwe industriële revolutie, met flexibilisering, democratisering en robotisering als kernwoorden. Technologische en sociale innovaties vragen om aanpassingsvermogen, terwijl alles om ons heen op zo’n hoog tempo verandert, dat het bijna ongrijpbaar is.

Ruimtelijke opgaven
De toekomst wordt steeds minder voorspelbaar. Eigenlijk is er maar één zekerheid. En dat is continue verandering. Met deze transitie van werk zijn niet alleen economische of sociale vragen gemoeid, ook ruimtelijke opgaven spelen een grote rol. De ruimte en de ruimtelijke planning veranderen langzamer dan het gebruik ervan. Dus dreigt het gevaar dat ze achter komen te liggen op de snelle ontwikkelingen in de economie en technologie. Toch is er nog weinig aandacht voor de ruimtelijke impact van de transitie van werk.

MensenWerk
Stedenbouwkundig bureau The Spontaneous City International heeft daarom samen met partners het MensenWerk onderzoek geïnitieerd, gericht op de ruimtelijke impact van de werktransitie in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Het onderzoek is een zoektocht naar de toekomst van stedelijk leven en planning voor het onbekende. De centrale vraag is niet zozeer wat de exacte programmering van de toekomstige stedelijke gebieden in de MRA zou moeten zijn, maar: Hoe geven we ‘ruimte’ aan de toekomst van werk, in de gebiedsontwikkeling van nu?

Het rapport MensenWerk is een aanzet tot actie om ruimte te geven aan de toekomst van werk en geeft aanbevelingen en inspirerende voorbeelden. Het rapport nodigt ontwikkelaars, overheid, politiek, bedrijfsleven, burgers en andere belanghebbenden uit om hierover mee te denken. Het pretendeert niet de oplossing te bieden, maar agendeert de opgave en biedt een eerste handelingsperspectief voor het succesvol vormgeven van de transitie van werk.

Lees er meer over op deze website. Hier kun je ook het rapport met inspirerende voorbeelden uit de Amsterdamse regio downloaden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *