HvA onderzoeksprijs voor IDO-laad project

Het IDO-laad project is winnaar HvA-onderzoek voor de Stad 2019. IDO-laad staat voor Intelligente Datagedreven Optimalisatie van EV-Laadinfrastructuur van lector Robert van den Hoed en Simone Maase, van de Faculteit Techniek.

Laadinfrastructuur ontwikkelen

Behalve dat de jury enthousiast is over de relevantie en actualiteit van het onderzoeksthema voor de samenleving in het algemeen, is zij ook unaniem positief over de aansluiting en impact van dit onderzoek op de Metropoolregio Amsterdam. Het IDO-laad project weet relevante partners aan zich te binden en toont aan dat de relevantie en directe toegankelijkheid van de behaalde resultaten voor de stad Amsterdam en andere betrokken overheden zeer groot zijn.

De jury stelt: ‘We hebben net met elkaar het klimaatakkoord gesloten waardoor we voor wegtransport en vervoer over de weg 60% CO2 moeten gaan besparen. Dat betekent dat we moeten overschakelen op elektrische voertuigen. Belangrijk met elektrische voertuigen is dat je ook overal kunt laden, dat je niet alleen een oplaadplek hebt maar dat het ook gemakkelijk gaat en niet in de rij hoeft te staan. Het IDO-laad-project slaagt erin om niet alleen te kijken naar waar we de laadinfrastructuur zouden moeten ontwikkelen maar ook naar hoe we consumenten en reizigers kunnen verleiden om meer elektrisch te rijden.’

De jury waardeert tot slot in het kader van deze prijs ook de duurzame en succesvolle samenwerking met de Gemeente Amsterdam.

IDO-laad project

Op basis van door de consortiumpartners beschikbaar gestelde laaddata gecombineerd met andere relevante datasets wordt door onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam gewerkt aan voorspel- en simulatiemodellen. Deze modellen worden vervolgens toegepast bij de ontwikkeling van tools voor professionals die bij overheden en bedrijven werken aan de ontwikkeling en uitrol van EV laadinfrastructuur. Van september 2015 tot en met augustus 2019 zet het consortium en projectteam in op effectief gebruik van de laadinfrastructuur en het sluitend maken van de businesscase voor laadinfrastructuur wordt er binnen dit project

Het doel van dit project is middels onderzoek de komende vier jaar professionals in de laadinfrastructuur-keten te ondersteunen bij de uitrol van een effectieve en kostenefficiënte laadinfrastructuur. Met effectief wordt bedoeld dat laadvraag en laadaanbod goed matchen, en dat de laadinfrastructuur doelmatig is. Met kostenefficiënt wordt bedoeld dat kosten en baten van plaatsing, gebruik, exploitatie en onderhoud van de laadinfra-structuur in balans en leiden tot een sluitende business case.

Foto: HvA

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *