Investeren in trucks: schoner, slimmer en goedkoper

Van echt herstel op de Nederlandse truckmarkt is nog geen sprake. Met de Euro-VI subsidie en de vrijwillige afschrijvingsregeling was eind 2013 sprake van een verkoopgolf, maar in 2014 leidt dit weer tot een negatieve correctie. Investeringen zijn hiermee vooral vervroegd. Dat meldt de ING Bank.

Investeringen

Het investeringsklimaat in de transportsector is zwak. Naar verwachting daalt de afzet van trucks (>3,5 ton) in 2014 met ruim 20% van 12.900 tot 10.000 eenheden.
Vervanging van de nog grote generatie 2008-voertuigen, die steeds meer onderhoud vragen, kan de afzet in 2014 stimuleren. Ook kan een nieuw in te stellen Nederlandse subsidieregeling voor schonere voertuigen in de loop van 2014 een positief effect hebben.
De trailerafzet bleef in 2013 per saldo redelijk goed overeind op een niveau van 8.700 eenheden. Nadat veel ondernemers in 2013 hebben geïnvesteerd in vrachtwagens zijn de vooruitzichten voor de trailermarkt gematigd positief. Met een stabiele en verouderende vloot zullen de vervangingsinvesteringen hier naar verwachting licht aantrekken tot 8.900 eenheden, aldus de ING Bank.

Dat grotere transporteurs en verhuurders weer meer aandacht hebben voor investeringen is positief. Toch blijft de markt ook hier achter bij niveau’s uit het verleden. Alle informatie over de truck- en trailermarkt in 2014 is te downloaden: ING Assetvisie Trucks en Trailers 2014

Van koop naar gebruik

Naast dat truckvloot daalt, is de truckmarkt ook op andere fronten aan verandering onderhevig, meldt de ING Bank. Terwijl de afzetmarkt een nieuw evenwicht zoekt, worden transporteurs rationeler en kijken ze professioneler naar investeringsplannen:

  • Eigendom is niet heilig meer; men gaat van bezit naar gebruik.
  • Het total cost of ownership (TCO) principe is steeds vaker leidend, merk- emotie raakt hieraan ondergeschikt.
  •  Er is veel meer aandacht voor ICT.
  • ’Flexibele’ trekker-oplegger combinaties winnen steeds meer terrein
  • Nu de Euro VI-norm is ingevoerd gaat alle aandacht uit naar brandstofbesparing en CO2-beperking.

Of transporteurs en logistiek dienstverleners gaan investeren hangt onder meer af van het vertrouwen in de markt en of de bestaande vloot nog efficiënter kan worden benut, zegt Rico Luman, een van de auteurs van het ING-rapport in De Telegraaf. “De gemiddelde beladingsgraad van trucks in Nederland houdt nog te wensen over.” Daarnaast letten de ondernemers meer dan ooit op de kosten. Luman: “De beschikbaarheid van vierduizend euro subsidie in combinatie met de tijdelijke regeling voor vrijwillige afschrijving is de belangrijkste aanleiding geweest voor de hausse in de verkoop in het laatste kwartaal van 2013.”

Schoner

Het wagenpark in Nederland wordt steeds schoner. Gemiddeld is het aandeel Euro EEV/V/VI opgelopen tot ca. 67%, en er zijn grotere vervoerders die al ruim boven de 90% zitten. Transportondernemers die actief zijn in de retailsector lopen hierbij voorop. De invloed van de verladers op het wagenpark neemt hier toe. Over het hele wagenpark gezien blijft Nederland internationaal goed scoren op kwaliteit.

Alternatieve brandstoffen gaan zonder twijfel een grotere rol spelen op de truckmarkt. De zakelijke markt volgt daarbij de paticuliere automarkt. Toch zijn de meningen nog verdeeld. Zo zijn er partijen die de komende jaren het meest verwachten van trucks op LNG, terwijl andere partijen inzetten op een gunstigere toekomst voor hybride diesel/elektrische trucks.

Hoewel er veel over alternatieve brandstoffen wordt gesproken, blijft het concrete aandeel in de vloot nog heel beperkt. Het afgelopen jaar heeft de komst van de Euro VI de aandacht bovendien afgeleid. Veel bedrijven schaffen trucks op alternatieve brandstoffen nog in één of tweevoud aan om ervaring op te doen en of om zich op maatschappelijk verantwoord gebied te profileren. Hoewel de vereiste infrastructuur verbetert, is dit samen met de onbekende restwaarde nog een drempel. Subsidie speelt dan ook nog vaak nog een noodzakelijke rol. Dat de aantallen registraties erg laag blijven wordt overigens deels verklaard door het feit dat hybride voertuigen als diesel voertuigen worden geregistreerd. 

In tegenstelling tot wat soms wordt gedacht, is de conventionele diesel-motor nog verre van uitontwikkeld en kan hier de komende jaren dus nog veel progressie van worden verwacht. Dit is een reden dat een echte ‘revolutie’ voorlopig uitblijft. Volgens technische experts is er met onder andere downsizing van vermogen, hybride toepassingen en terugwinnen van warmte uit de uitlaat nog een besparing oplopend tot 20% mogelijk bij dieselmotoren. 

ICT

Bij nieuwe trucks worden boardcomputers steeds vaker standaard geleverd. De boardcomputer volgt de prestaties en kan rechtstreeks met de logistieke processen van de transporteur worden verbonden. Gevolg is wel dat vrijheid van chauffeurs verder wordt beperkt. Ook trailers worden in toenemende mate uitgerust met telematica, die op de truck kan worden aangesloten. De ingebouwde boardcomputer kan worden uitgebreid met additionele software van leveranciers als Qualcomm, Trimble en ICS. Boardcomputers meten variabelen als snelheid, toerental, aantal stops, stationair draaien van de motor en versnelling en vertraging. Iets anders is dat bijvoorbeeld de temperatuur van de lading kan worden gestuurd. De gegevens uit de boardcomputers werken direct door in de logistieke en financiële processen van een transporteur.

Voor de brandstofefficiëntie zijn ‘adaptive cruise control’, de slimme automaat en bandenspanningsbewaking toepassingen die kunnen worden gebruikt. Voorbeelden van ICT-toepassingen die de veiligheid bevorderen zijn ‘emergency breaking’ en ‘lane keeping’ systemen.

Kopen in Oost Europa

Rico Luman zegt in De Telegraaf dat steeds meer transporteurs voor gedeeltelijk lokale aanschaf kiezen: “Verkoopnetwerken van dealers zijn zich in Oost-Europa steeds verder aan het ontwikkelen. Grote Europese transporteurs bekijken inmiddels per geval waar ze de beste deal kunnen sluiten.”

De grote merken

De Nederlandse markt voor nieuwe trucks en trailers heeft een geschatte omvang van 1 tot 1,5 miljard euro. Het marktaandeel Mercedes (ongeveer 20%) groeide ten koste van vooral DAF. Ook MAN en Volvo verbeterden hun positie. Transporteurs kiezen steeds vaker voor verschillende merken. Dit doen ze om dealers en fabrikanten scherp te houden en om een zo laag mogelijke prijs te krijgen. Mercedes profiteerde ook van zijn populariteit op de tweedehands markt: het merk wordt meer dan andere merken wereldwijd gevraagd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *