IRU: ‘Verduurzaming transportsector vereist radicaal andere aanpak’

Als drijvende kracht achter economische groei draagt de transportsector een grote verantwoordelijkheid voor meer duurzaamheid. De Internationale Unie voor het Wegvervoer (IRU) bracht de mogelijke oplossingsrichtingen in kaart. De IRU  presenteert een plan van aanpak om de CO2-uitstoot in Europa richting 2050 sterk te verminderen. TLN bericht erover.

De IRU concludeert dat niet één oplossing, maar een combinatie van meerdere maatregelen nodig is om de gestelde doelen – 30% CO2-reductie in 2030 en 60% CO2-reductie in 2050 – binnen de transportsector te realiseren. Echter, waar de 2030-doelstelling nog haalbaar lijkt binnen het huidige transportsysteem, is de 2050-doelstelling louter realiseerbaar als er wordt gekozen voor een radicaal andere aanpak.

Tot 2030

Via wetgeving, aanpassing van materieel en toepassing van alternatieve brandstoffen is de komende jaren al een stevige CO2-reductie te realiseren. Door verbetering van de aerodynamica en motorefficiency kan het brandstofverbruik omlaag. Ook verwacht de IRU een belangrijke reductie door de toepassing van geavanceerde biobrandstoffen ter vervanging van fossiele diesel. ICT en data sharing maken innovatieve vormen van logistieke samenwerking mogelijk. Het versnellen van deze ontwikkelingen vergt adequate wet- en regelgeving.

Na 2030

Richting 2050 is volgens de IRU meer nodig, zoals de grootschalige inzet van hernieuwbare energiebronnen en de doorontwikkeling van de verschillende transportnetwerken. Ontwikkelingen zoals de harmonisatie van logistieke systemen en autonoom rijdende voertuigen zullen dan in de EU ten volle toegepast moeten kunnen worden. Transportbrandstoffen bestaan dan voor ten minste 30% uit geavanceerde biobrandstoffen en 40 à 45% van het lange afstandsvervoer vindt dan elektrisch plaats. ‘Een hernieuwde focus op verduurzaming is voor de langere termijn absoluut noodzakelijk’, stelt de IRU. ‘Binnen de eigen operatie, maar zeker ook binnen het geheel van logistieke ketens.’

Het volledige IRU-onderzoeksrapport is hier te downloaden.

Bron: TLN

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *