Logistieke samenwerking tussen transporteurs steeds meer vanzelfsprekend

ABN Amro

ABN Amro presenteerde de tweede uitgave van een drieluik dat zijn samen met Transport en Logistiek Nederland en FENEX uitgeven onder de titel ‘logistieke waarde creëer je samen’. Het eerste deel van het drieluik is in februari gepubliceerd. Hierin is ingegaan op het belang van partnerships tussen logistieke dienstverleners en verladers. Een van de belangrijkste conclusies was dat juist partnerships een versnelling geven op het gebied van innovatie, maar ook dat deze nog onvoldoende van de grond komen. In het tweede deel van het drieluik leggen de auteurs de focus op horizontale samenwerking.

Samenwerken in de sector blijkt erg waardevol maar komt niet vanzelfsprekend van de grond. Het is een echte uitdaging als je wilt gaan samenwerken met de ‘buitenwereld’. De ‘mental shift’, ofwel de bereidheid om samen te werken voorwaardelijk voor succes. Belangrijk in een tijd dat we slimmer moeten omgaan met bestaand volume. Uit dit onderzoek blijkt dat er binnen de logistieke sector veel wordt samengewerkt, maar in de meeste gevallen vanuit een traditionele insteek. Het is tijd voor een verdiepingsslag.

Samenwerking komt tot stand

De auteurs zeggen in het rapport: ‘Samenwerkingsverbanden worden niet ‘geboren’, nee, samenwerkingsverbanden ‘komen tot stand’. Vergis u niet, alle reeds bestaande vormen van samenwerking zijn voorafgegaan door een (in sommige gevallen langdurig) proces. In iedere fase van dit proces komt de samenwerking een stukje dichterbij. De eerste stappen worden veelal gezet vanuit een brainwave. Hoe kan ik nog beter ingaan op de behoeften  van mijn opdrachtgever? Waar liggen de grenzen van mijn bedrijf en wanneer kan het interessant zijn  samen op te trekken met andere ondernemers? Misschien op het oog simpele vragen, maar het vraagt om  commitment om dit in de praktijk te toetsen’.

Verder concluderen zijn dat de mental shift, ofwel de bereidheid om dit proces te doorlopen een voorwaarde is voor succes: ‘De persoonlijke overtuiging dat een samenwerking veel kan gaan opleveren zit in deze fase weliswaar nog ‘tussen de oren’, maar is wezenlijk voor het succes. De potentie bepaalt de waarde van een samenwerking en is noodzakelijk om de gedachten te vertalen in concrete plannen. Al vroeg in het proces wordt hiermee (onbewust) een belangrijke drempel genomen’.

Marges verbeteren

Bart Banning van ABN AMRO vertelde eerder over het onderzoek: ‘De logistieke sector realiseert al jarenlang lage marges. Hierdoor staan noodzakelijke investeringen onder druk. De inzet van tenders heeft met name geleid tot kostenreducties, en zijn te veel gericht geweest op de korte termijn. Het moment is aangebroken om het vizier samen te richten op onderscheidend vermogen; door de logistieke activiteiten te koppelen aan de lange termijn strategie’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *