Nederland 2020-2100: wat zeggen de Rijksadviseurs?

De Lage Landen 2020-2100’ is een verkennend onderzoek, uitgevoerd in het kader van Labo Ruimte, naar de grote transities en de daarmee verbonden ruimtelijke opgaven en kansen binnen het deltagebied van Rijn, Maas en Schelde: de Eurodelta Metropool.

Transities

De landen in de delta van Maas, Schelde en Rijn behoren tot de welvarendste ter wereld. Ze delen hun rijke geschiedenis, hun gunstige ligging aan de Noordzee en hun unieke ruimtelijke configuratie als decentrale metropool. Vandaag kijkt de wereld aan tegen een aantal ingrijpende transities op het vlak van klimaat, energie, mobiliteit, landbouw en economie. Die mondiale transities zetten het decentraal stedelijk systeem van de eurodelta, en daarmee ook onze welvaart, onder druk. Ze vormen een bedreiging, maar ook een kans.

Trends en uitdagingen

Als nieuwe ontwikkelingen signaleert het rapport onder meer:

  • De betekenis van de energietransitie voor de ruimtelijke ordening: ‘energy oriented development’.
  • Gedeelde, schone mobiliteit (en, steeds vaker zelfrijdend) en opkomst van mobiliteitsservicestations.
  • De ontwikkeling van lokale foodhubs en stadsvoorzienende landbouw.
  • Het koppelen van bestaande logistieke netwerken zoals de mainports en greenports.
  • Nieuwe productietechnologie en meer lokaal produceren.
  • Urban mining en circulariteit.

Het rapport is verplichte leeskost voor iedereen die belangstelling heeft voor de lange termijn ontwikkeling van de metropoolregio’s in de Benelux, de kenniseconomie, logistiek, agrofood, productie, circulariteit en mobiliteit.

 

Bron: Rijksadviseurs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *