Overheid laat logistieke data verzamelen, ontsluiten en verrijken

Voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat data science bedrijf Matrixian Group aan de slag met het optimaliseren van de ontsluiting van logistieke data. Matrixian gaat data van provinciale en stedelijke overheden verzamelen, verrijken en digitaal ontsluiten voor logistieke dienstverleners en serviceproviders.

 

Transportplanning

Deze data maken een integratie met verschillende transportplanningssystemen mogelijk. Het ontsluiten van data moet logistieke dienstverleners in staat stellen om hun transporten beter en efficiënter te plannen en wegbeheerders inzicht geven in toekomstige vervoerstromen. Op termijn kan dit landelijk tot een besparing leiden van zo’n 20 miljoen voertuigkilometers en zo’n 120 ton CO2 per jaar.

Logistieke data is afkomstig van provinciale en stedelijke overheden. Immers, zij bepalen waar en wanneer er gereden mag worden, welke stoffen vervoerd mogen worden, welke venstertijden en milieuzones aangehouden dienen te worden en wat de beperkingen zijn ten aanzien van gewicht, lengte, breedte en hoogte. De regels verschillen echter per regio, met onnodige wachttijden, omrij-verkeer en schade aan infrastructuur tot gevolg.

Baten voor bedrijfsleven en overheden
Door een continue en beter inzicht in logistieke data kunnen vervoerders hun transportplanning optimaliseren en ritten beter uitvoeren. De chauffeur hoeft minder onnodig om te rijden of te zoeken. In voorkomende gevallen kan het vrachtverkeer prioriteit aanvragen bij intelligente verkeerslichten (iVRI’s).

Performance Based Regulation

Ook wegbeheerders profiteren: zij kunnen informatie over aanrijroutes, venstertijden en wegwerkzaamheden maar ook diverse real-time verkeers- en verblijfsinformatie delen met vervoerders. Dit verbetert voor de wegbeheerder de verkeersafwikkeling, veiligheid en het milieu in zijn gebied en geeft de mogelijkheid om verkeersstromen actief te sturen en op basis hiervan onderhoud te plannen.
Een voorbeeld: de wegbeheerder kan in de toekomst besluiten alleen nog toegang te verlenen aan vervoerders die kunnen aantonen dat ze gebundeld of emissievrij bevoorraden. Deze zogenoemde ‘Performance Based Regulation’ kan op termijn leiden tot een besparing van zeker 20 procent aan vracht- en bestelkilometers in de stad.

De gunning voor de opdracht ‘Optimalisatie ontsluiting logistieke data’ door het ministerie past bij de doelstelling om de kansen die data en connectiviteit bieden te benutten, om zo maatschappelijke opgaven bij verkeersveiligheid, bereikbaarheid, doorstroming en leefbaarheid aan te pakken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *