Parkeren is zo 2012!

De bereikbaarheid van winkelgebieden staat met de dalende winkelomzetten in de belangstelling. Het Kennisplatform voor Verkeer en Vervoer heeft de tien belangrijkste mythes over de bereikbaarheid van de winkels op een rijtje gezet in het trapport ‘Vervoer naar Retail’.

De belangrijkste conclusies uit het rapport zijn:

  1. Fiets en lopen zijn (veel) belangrijker voor de omzet van winkels dan menigeen denkt.
  2. Parkeren en met name de hoogte van de parkeertarieven zijn nauwelijks van invloed op winkelbezoek en -bestedingen.
  3. Vervoer en bereikbaarheid hebben een (veel) kleinere invloed op winkelbezoek en -bestedingen dan andere factoren, zoals nabijheid, sfeer, kwaliteit en winkelaanbod.

Doordat in veel branches de omzetten teruglopen en sommige winkeliers dat wijten aan de slechte autobereikbaarheid en/of de hoge parkeertarieven, is er een oproep aan de decentrale overheden hierin een ‘winkelvriendelijk’ beleid te voeren. Alle gemeenten willen tenslotte een bloeiend winkelgebied. Hoe kunnen we zorgen voor een aantrekkelijke bereikbaarheid daarvan? Wat is daarbij het belang van de auto, de fiets, het openbaar vervoer en het parkeren? Het onderzoek biedt tal van goede aanknopingspunten.

De conclusies zijn van belang, omdat gemeenten vaak forse financiële inspanningen doen om bij te dragen in de parkeerkosten bij winkelcentra, vanuit het oogpunt van het behouden of creëren van een aantrekkelijk winkelgebied. ‘Een totaalaanpak is noodzakelijk om de bezoeker juist jouw stad uit te laten kiezen’, stellen de onderzoekers. Toch jammer voor al die lokale politieke partijen die hun kiezers anders willen doen geloven.

De bevindingen van KpVV uit de literatuur zijn samen te vatten in de volgende 10 mythes over vervoer naar de winkels:

1 thought on “Parkeren is zo 2012!”

Harmen Stamhuis 10 jaar ago

Ik vind het super onhandig dat je wanneer je een pak koopt of een pakketje met de post weg wilt brengen, je de auto niet naast de deur kunt parkeren. Ik zou het niet erg vinden als dat een eurootje kost, maar meestal moet je daarvoor een eind lopen waardoor het een heleboel extra tijd kost. Dit soort boodschappen moeten meestal tussen 17.30 en 18.00 uur, anders is de winkel weer gesloten. Ik zoek dus vaak kleine dorpen op de route, waarbij je meestal wel kunt parkeren. Dit werkt voor een kleine boodschap, maar niet voor een pak of een nieuwe bril.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *