Samen toewerken naar een duurzame en efficiënte stadslogistiek

Logistiek is noodzakelijk om een stad dynamisch en leefbaar te houden. Het efficiënter en duurzamer inrichten van het logistieke systeem kan bijdragen om negatieve effecten, zoals vervuiling en overlast, te verminderen.

CE Delft, TNO en Connekt hebben, ondersteund door de Hogeschool van Amsterdam, samen de Outlook City Logistics 2017 opgesteld, waarin ze laten zien op welke wijze veranderingen binnen de stadslogistiek kunnen bijdragen aan het bereiken van de Parijse doelstellingen voor 2050. TNO Time sprak met de makers van de Outlook.

Zero emissie: hoe dan?

Herman Wagter van Connekt, die opdrachtgever en meewerkend voorman is van het project: “De Topsector Logistiek is zich ervan bewust dat er wat moet gebeuren. Om de Parijse doelstellingen te halen moet Nederland in 2050 de emissie van broeikasgassen in transport en mobiliteit met 80-95% hebben verlaagd ten opzichte van 1990. Per saldo moet hiervoor elke kilo vracht die vervoerd wordt een factor zes efficiënter worden verwerkt. Veel meer vervoeren tegen minder uitstoot dus. Hoe krijgen we dit voor elkaar? Nu wijzen de verschillende stakeholders vaak naar elkaar als het gaat om oplossingen. Om meer zicht te krijgen op de reële mogelijkheden en de lasten en lusten enigszins gelijk te kunnen verdelen tussen de verschillende partijen binnen de stad, hebben we de Outlook City Logistics laten ontwikkelen.
Het doel is om met de Outlook City Logistics, in verschillende stappen, een toekomstbestendige visie en strategie te ontwikkelen door middel van backcasting. Door met deze vier partijen samen te innoveren hopen we het collectieve denken te bevorderen en een aantal mogelijke transitiepaden neer te hebben gelegd waarin de sector zich herkent. Het gaat nu vooral om expliciet te maken welke aannames onder de visie liggen, dat maakt de discussie met en tussen alle stakeholders rijker.”.

Nieuwe inzichten

Logistiek in de stad is tot op heden verre van optimaal. “Er zal nog een enorme slag gemaakt moeten worden. Iedereen is druk met het optimaliseren van zijn eigen stukje. In Outlook kijken wij naar de stad als geheel”, aldus Hans Quak van TNO. “We moeten een nieuwe vorm vinden voor stedelijke distributie, die gericht is op meer doen met minder logistieke bewegingen en minder emissies. Dat kan bijvoorbeeld bereikt worden door het transport anders te organiseren, de regelgeving aan te passen, nieuwe technologie toe te passen, slim aan te besteden en duurzaam in te kopen.”
80% van de stadslogistiek bestaat uit bestelbussen. “Dat is iets waar we gedurende het project achter kwamen. Het is goed dat we dit nu zien. Op basis van onze bevindingen kunnen we op zoek gaan naar oplossingen voor elk specifiek probleem”, zegt Eelco Den Boer van CE Delft.

Innovatieve oplossingen

Het overstappen op elektrisch vrachtverkeer is een van de oplossingen die goed kan werken om de CO2-uitstoot in de stad terug te dringen, maar dat voorkomt de drukte nog niet. Schonere techniek is heel belangrijk, maar het anders organiseren biedt nieuwe kansen. Het gebruik van sensoren om goederen en voertuigen te volgen en het inzetten van robotisering en automatisering bieden tevens kansen om flexibiliteit, productiviteit en efficiëntie te verhogen. “Een systeem waardoor een chauffeur weet of een laad- en losplek vrij is en dus niet staat te wachten bijvoorbeeld. En wie weet kunnen in sommige gevallen personenmobiliteit en logistiek wel gecombineerd worden”, stelt Walther Ploos van Amstel van de Hogeschool van Amsterdam zich voor.

Outlook 2018

De komende tijd zal het Outlook-team door middel van interviews en stakeholderbijeenkomsten de sector vragen om reacties op de huidige Outlook om zo te komen tot een verbeterde Outlook City Logistics in 2018. “De Outlook van 2017 is een mooi uitgangspunt. We hebben de eerste feedback binnen en die is positief”, zegt Hans Quak. “Het is mooi om te zien dat partijen nu gaan vragen ‘maar wie moet wat doen?’. Dat betekent dat er langzaamaan ruimte komt en nagedacht kan worden over overstappen naar een elektrische vrachtwagen of bestelbus bijvoorbeeld”, licht Eelco Den Boer toe. Met de feedback zal de Outlook verder uitgewerkt worden en tevens concreter gemaakt worden. “Ook in de zin van wie moet wat doen”, besluit Herman Wagter.

Lees het hele interview op TNO Time.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *