Schone brandstoffen: wat worden de winnaars?

Op maandag 30 juni 2014 is de Duurzame brandstofvisie met LEF aangeboden aan staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu en voorzitter Pieter van Geel van de Mobiliteitstafel van de Borgingscommissie Energieakkoord. Met deze ambitieuze en realistische visie kiest Nederland voor een plek in de Europese voorhoede bij duurzame mobiliteit.

De visie is een vervolg op het Energieakkoord voor duurzame groei waarin ambitieuze langetermijndoelen voor vervoer in Nederland zijn opgenomen om de uitstoot van schadelijke broeikasgassen te verminderen.  Afgelopen half jaar hebben meer dan 100 partijen tijdens een zestal sessies hieraan gewerkt: bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, centrale en decentrale overheden en kennisinstellingen.

De grote uitdaging van dit traject was om de individuele brandstofsporen van voertuigen, vaartuigen, vliegtuigen en treinen aan elkaar te verbinden.
In de visie staat beschreven welke duurzame brandstoffen ingezet kunnen worden en hoe vervoersmiddelen efficiënter gemaakt kunnen worden om een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelen (CO2 reductie) en de verbetering van de leefomgeving en te kunnen profiteren van groene groei.  De duurzame brandstofvisie vormt de basis voor een Actieprogramma dat in de tweede helft van 2014 wordt opgesteld.

Bij et langetermijnbeeld bij vrachtwagens is de verwachting dat conventioneel diesel nog lang zal domineren. Daarom is de inzet op meer efficiency nodig. Hernieuwbare LNG komt op voor langeafstand vervoer en zwaar transport. Licht transport en korte afstanden: opkomst  hernieuwbaar gas in beide varianten (CNG en LNG). Elektrificatie komt op gang in deelmarkten (solo-bakwagens) en bij  belevering stedelijk gebied (‘last mile’). Op langere termijn leent de brandstofceltechniek zich mogelijk ook voor het elektrificeren van vervoer over langere afstanden en zwaar transport.

Het langetermijnbeeld bij bestelbusjes wordt gericht op het infaseren van elektrische voertuigen en de inzet op efficiencywinst.

Screen Shot 2014-07-01 at 07.00.47

Bron: http://www.energieakkoordser.nl/nieuws/brandstofvisie.aspx

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *