Slimmer gebruik maken van laad- en losplekken in de stad

Het project ITSLOG richt zich op de stadslogistiek in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Het accent ligt op de levering van levensmiddelen aan winkels, convenience stores en consumenten. Het project wordt uitgevoerd samen met bedrijven als AholdDelhaize, Peter Appel Transport en Simacan. 

Wat staat centraal in het TKI DInalog Accelerator-project waarvan de officiële titel is: ‘Real Time Verkeersdata voor Goederenvervoer (ITSLOG)’? De komende jaren wordt onderzocht of beschikbare laad- en loscapaciteit in relatie kan worden gebracht met de actuele positie en de te verwachten aankomsttijd van vrachtwagens op de laad- en losplek, de winkel of het woonadres. Daarnaast worden op basis van het voorgaande, en van actuele verkeersdata, een uniforme rerouting en bufferinstructies gegenereerd die door boordcomputersystemen verwerkt en aan de chauffeurs gecommuniceerd kunnen worden.

Effecten
De effecten van het realtime rerouten en bufferen van vrachtwagens op basis van actuele informatie over het verkeer en de beschikbaarheid van laad- en loslocaties worden geanalyseerd. Deze functionaliteit is van grote waarde voor de verbetering van de bereikbaarheid en doorstroming van het goederenvervoer op hoofdwegen en binnen steden.

Verschillende partijen hebben belang bij de uitkomsten van ITSLOG: vervoerders en verladers kunnen brandstofkosten en transportkosten reduceren, betere planningen maken, het wagenpark optimaal inzetten, de bezetting van laad- en losplaatsen betrouwbaarder krijgen en de snelheid en betrouwbaarheid van leveringen verhogen.

Ontvangers van goederen krijgen beter inzicht in aankomsttijd van vrachtwagens, beter voorraadbeheer en hebben minder verkeershinder bij de winkels. Wegbeheerders kunnen bestaande infrastructuur beter benutten en onderhouden, en hun verkeersmanagement verbeteren door beschikbaarheid data/informatie. De leefbaarheid van de stad wordt hierdoor verbeterd.

Partners

Het consortium dat onderzoek doet naar het gebruik van real time verkeersdata in de stadslogistiek bestaat uit: HvA, Simacan, AholdDelhaize, Peter Appel Transport, Tafel Ruimte & Infrastructuur (ALB), AEB, Provincie Noord-Holland, Stadsregio Amsterdam, Gemeente Amsterdam, CWI en TU Delft.

In opdracht van de Tafel Ruimte & Infrastructuur wordt de komende maanden onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor pilots voor het koppelen van logistieke data aan verkeersmanagementdata. Doel is de voordelen van deze koppeling op kleine schaal inzichtelijk te maken. Denk daarbij aan verbetering van de doorstroming op het wegennetwerk, optimalisatie van de logistieke ketens en de verbetering van de leefbaarheid in de Metropoolregio Amsterdam. Ook wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de resultaten uit pilots op grotere schaal in de Metropoolregio Amsterdam toe te passen.

TKI Dinalog

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft eind 2016 ruim 6 miljoen euro beschikbaar gesteld voor tien projecten die binnen het programma Accelerator van TKI Dinalog (onderdeel van NWO) gaan lopen. De onderzoeken worden uitgevoerd door consortia van bedrijven, overheden en kennisinstellingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *