Cityhub kiest voor logistieke afsprakenstelsel iShare

Om de leefbaarheid en bereikbaarheid van Nederlandse steden te verbeteren tracht een groeiend aantal city hubs logistieke organisaties bij elkaar te brengen om de krachten te bundelen. Elk van deze city hubs staat voor de uitdaging om partijen onderling data te laten delen. Ook partijen die elkaar nog helemaal niet kennen.

iSHARE helpt bij de benodigde data-integraties. Walther Ploos van Amstel – onder andere Lector City Logistics aan de Hogeschool van Amsterdam – ziet veel nieuwe kansen.

City hubs: meer duurzame stadslogistiek

Vervoersstromen over de weg komen steeds meer samen in logistieke knooppunten aan de randen van grote steden, waarbij zij voor de last mile gebruik maken van elektrische voertuigen en vrachtfietsen. De voordelen van deze city hubs zijn groot. Voor onze binnensteden betekent het: minder vrachtwagens, minder overlast, minder files, minder CO2-uitstoot en betere bereikbaarheid. Voor de transporteur: minder files, lagere kosten, en gelukkigere klanten. Daarnaast leveren city hubs ook voordelen op in het vervoer naar de stad toe. Wanneer leveranciers bijvoorbeeld voorraad kunnen houden op een hub besparen zij een flink aantal kilometers, kosten en CO2-uitstoot.

Onboarden van deelnemers is kostbaar
Het onboarden van de verschillende deelnemers is één van de uitdagingen waar city hubs voor staan. De tijd die nodig is en de kosten die gemaakt moeten worden om de verschillende IT-systemen op elkaar te laten aansluiten kunnen pittig zijn. Met elk van de aangesloten partijen bij een city hub moet de city hub namelijk afspraken maken over de manier waarop hun data wordt ontsloten, met wie, voor hoe lang en waarom. Ook met partijen die om verschillende redenen in het verleden nog niet eerder met elkaar data deelden.

“Samenwerking in stadslogistiek is nodig voor meer duurzaamheid. Liefst met minder kosten. Meerdere partners delen hun transporten, waarbij de transportketen in kleine mootjes wordt verdeeld. Als je een zending overdraagt aan een andere transporteur dan moet de informatie over de zending worden uitgewisseld. Zo moet er een factuur worden verstuurd nadat de debiteur is aangemaakt, en moet de betaling worden verwerkt. Dat kost met bestaande systemen en processen tussen de 50 en 100 euro per transactie. Dan zijn er geen baten meer te verdelen. Het heeft dan geen zin om samen te werken in de logistieke keten. Transactiekosten staan samenwerking in de weg”, aldus Ploos van Amstel.

iSHARE neemt belemmering voor data delen weg
Ploos van Amstel ziet nieuwe kansen met het afsprakenstelsel iSHARE. iSHARE biedt namelijk een kant-en-klaar pakket aan afspraken die nodig zijn om partijen te laten aansluiten. Ontwikkeld voor en door de logistieke sector. City hubs die iSHARE meenemen in hun ontwerpfase, onboarden hun deelnemers een stuk eenvoudiger, sneller en goedkoper.

“Voor het stimuleren van samenwerking moeten we een oplossing bedenken voor die hoge transactiekosten. Daarvoor zijn drie voorwaarden nodig: het standaardiseren van gegevens (data alignement), papierloze processen en een slimme partij die zorgt draagt voor de verrekening. iSHARE legt samen met cityhubs een goede basis voor lagere transactiekosten, waardoor samenwerking bij stadslogistiek kansrijk is.”

iSHARE maakt bovendien gebruik van open, internationale standaarden die hun toegevoegde waarde in de praktijk hebben bewezen. Gebruik van deze standaarden ligt voor de hand. Het voorkomt namelijk vendor lock-in situaties – maatwerk koppelingen waar je zonder kostbare en tijdrovende migraties niet vanaf komt – en geeft city hubs de mogelijkheid om op te schalen. Ook internationaal.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *