Rotterdams studententeam wint LEVV 010-020 Battle in Amsterdam

Lichte elektrische voertuigen (LEVV) in stadslogistiek hebben de toekomst. Toch is er nog veel kennis nodig over de inzet van die voertuigen. Studenten van hogescholen in Rotterdam, Amsterdam en Arnhem doen praktijkonderzoek voor onder meer het LEVV-Logic project.

LEVV Battle

Uit 24 studententeams van de hogescholen die onderzoek deden naar LEVV’s kwamen twee finalisten die mochten presenteren tijdens de LEVV 010-020 Battle tijdens een door het KennisDC Logistiek georganiseerde Masterclass Stadslogistiek in de Amsterdamse Openbare Bibliotheek.

Het studententeam van de minor Urban Logistics van de Hogeschool van Amsterdam presenteerde hun plannen voor de inzet van LEVV’s bij het installeren van de ‘slimme meters’ in de Amsterdamse binnenstad. De betrokken installateur, Energiewacht, zou er 30 procent vervoerskosten mee kunnen besparen, en zelfs 80 procent CO2. Een uitstekend uitgewerkt plan dat veel servicelogistieke bedrijven, die werken in steden, kan inspireren.

Het studententeam van de minor Infrastructuur en Mobiliteit van de Hogeschool van Rotterdam presenteerde een innovatieve benadering voor de inpassing van LEVV’s (met name cargobikes) in de stedelijke infrastructuur. Zij wisten de jury te overtuigen met een sterke, methodologische aanpak die veel steden direct kunnen gebruiken. Het team wist kennis van stedelijke inrichting, voertuigen en logistiek te combineren in een integrale benadering met aansprekende voorbeelden.

Cargobikes in Rotterdam: wat moet er gebeuren?

Krappe fietspaden met krappe bochten, paaltjes op het fietspad en het ontbreken van laad- en losplaatsen zijn de meest voorkomende ruimtelijke problemen voor cargobikes. Daarnaast is er voor de stedelijke distributie ook winst te behalen in een slimmere inrichting van de openbare ruimte. De huidige regelgeving zorgt voor knelpunten bij de indeling van (nieuwe) voertuigen in voertuigcategorieën. Hierbij is nog niet voldoende rekening gehouden met de ontwikkeling van nieuwe LEVV’s.

Behalve knelpunten zijn er ook kansen voor cargobikes, omdat de gemeente Rotterdam een duurzaam, milieuvriendelijk en innovatief beleid voert.
Enerzijds worden particuliere initiatieven gestimuleerd en anderzijds is er begonnen met het aanpassen van de stadsinfrastructuur.

Voor het oplossen van de knelpunten gebruikten de studenten een innovatief ontwerpkader. Hiermee kunnen infrastructurele problemen worden opgespoord en aangepakt.
Het verkeerskundig kader, Verkeer in de stad, richt zich vooral op de verkeerscirculatie en de verkeersrelaties tussen de gebruikers onderling.
Het ruimtelijk ontwerpkader, Functional Ambiance, maakt de verbinding tussen het verkeer en de openbare ruimte. In dit kader komen stromen (flows) en ruimte (places) samen. Op basis van deze kaders hebben de studenten in zeven Rotterdamse straten gekeken naar de integratie van de cargobike in het stedelijk verkeer en welke optimalisaties mogelijk zijn.

undefined

Vanuit het oogpunt van stedelijke distributie met de cargobike kan de ruimtelijke kwaliteit worden verhoogd worden door zeven factoren te optimaliseren:

  1. Een correcte indeling van de weg in domeinen en het daarbij behorende snelheidsregime.
  2. Ruimte in het dwarsprofiel om de vereiste scheiding en/of menging van de verkeersstromen mogelijk te maken.
  3. De functie van de gebouwen in de straat in samenhang met de activiteiten, die er met de cargobike worden ondernomen.
  4. De verkeersfunctie gaat hand in hand met de kwaliteit van de openbare ruimte.
  5. Multifunctioneel ruimtegebruik zorgt ervoor dat de schaarse ruimte in de stad optimaal gebruikt kan worden en zodoende de kwaliteit verhoogt.
  6. De fietsvriendelijkheid van de straat moet hoog genoeg zijn om het gebruik van de cargobike veilig en prettig mogelijk te maken.
  7. In algemene zin moet er op het toegewezen domein en op de laad- en losplaats voldoende ruimte zijn voor de activiteiten van de cargobikes.

Het rapport van de studenten staat hier.

LEVV-Logic

In het project LEVV-logic wordt onderzoek gedaan naar de inzet van lichte elektrische vrachtvoertuigen (LEVV’s) voor de levering van goederen in steden. In dit project ontwikkelen de Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Rotterdam samen met logistiek dienstverleners, verladers, voertuigaanbieders, netwerkorganisaties, kennisinstellingen en gemeenten nieuwe kennis over logistieke concepten en business modellen met LEVV. Met als doel: een rendabele inzet van LEVV voor stadslogistiek.

Foto DHL: Bakfietstreffen.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *