Schonere lucht door schonere koeling food service leveringen in Den Haag

De Gemeente Den Haag, Carrier Transicold, Bidfood en Shell gaan een gezamenlijke pilot doen naar het gebruik van schonere brandstof in koelwagens. Op 29 maart ondertekenden de partijen daarvoor een samenwerkingsovereenkomst. Gas-to-liquids (GTL) wordt gebruikt voor de koelmotoren van 10 vrachtwagens die in Den Haag rijden.

Luchtkwaliteit Den Haag

In 2020 komen er nieuwe emissie-eisen voor dergelijke gekoelde voertuigen. Met schonere brandstof is tussentijds winst te behalen voor de luchtkwaliteit in Den Haag. Vrachtwagens moeten al voldoen aan strenge uitlaatemissies om te mogen worden ingezet in het stadscentrum. De emissie-eisen voor koelmotoren worden in 2020 aangescherpt. Maar aangezien koelmotoren 10 jaar meegaan is het slim om te kijken of door toepassing van een schonere brandstof hier tussentijds winst te behalen is.

De gemeente Den Haag heeft in haar ‘Actieplan luchtkwaliteit 2015 – 2018’ aangegeven in te zetten op schonere lucht voor bewoners. Den Haag voldoet aan de wettelijk norm voor luchtkwaliteit, maar ook voorbij de norm wil de gemeente de luchtkwaliteit verbeteren. ‘We zetten als stad allerlei stappen om de lucht schoner te maken. Want hoe schoner, hoe beter. Daar waar kansen liggen moeten deze worden benut’, aldus wethouder Tom de Bruijn.

Gas-to-liquids

Tijdens de pilot wordt gebruik gemaakt van GTL. GTL staat voor ‘gas-to-liquids’. Het wordt geproduceerd uit aardgas in plaats van aardolie. GTL verbrandt schoner dan conventionele diesel. Dat levert een reductie van fijnstof en stikstofoxiden op. Verder heeft GTL als belangrijke eigenschap dat het het motorgeluid reduceert, geur- en kleurloos is en tevens biologisch afbreekbaar.

Deze publiek-private samenwerking gaat in eerste instantie om het uitvoeren van een gezamenlijke pilot met GTL. Tien Euro VI vrachtwagens van Bidfood gaan rijden op GTL. Deze voertuigen worden voorzien van ‘tracking & tracing’ met als doel een beter inzicht te krijgen over de inzet van de koelmotoren binnen de gemeentegrenzen van Den Haag en te bepalen welke emissiereducties er te behalen zijn door het gebruik van GTL in deze koelmotoren. De CO2-uitstoot wordt gecompenseerd. De proef duurt 1 jaar. Resultaten zijn naar verwachting begin 2019 beschikbaar.

Foto: met toestemming Gemeente Den Haag

Fotograaf: Frank Jansen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *