ABN Amro: kansen logistieke sector voor schone stadsdistributie

Door de sterke economische groei zet de verstedelijking van Nederland sneller door dan verwacht. Een steeds groter deel van de bevolking gaat in de stad wonen. Het gevolg is volgens ABN AMRO dat grote steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht verstopt dreigen te raken.

Zo zal de verstedelijking leiden tot een flinke stijging van het vrachtvervoer, omdat retail- en horecabedrijven bevoorraad moeten worden. De logistiek rond bouwprojecten gaat zorgen voor een forse stijging van het bouwverkeer en ook de groei van online consumentenbestedingen en bijbehorende pakketdiensten gaat haar tol eisen. Door alle transportbewegingen gaat de geluidsoverlast en luchtvervuiling sterk toenemen. 

Logistieke sector moet werk maken van transitie naar schone stadsdistributie

Initiatieven voor slimme stadsdistributie oplossingen verdienen volgens ABN AMRO een bredere toepassing. Om de steden leefbaar te houden, dient de logistieke sector met ketenpartners serieus werk te maken van de transitie naar een schone stadsdistributie. Een voorbeeld is de uitstootvrije bevoorrading van binnensteden. Dit is mogelijk door het slim combineren van laad- en loslocaties of het creëren van ‘hubs’ aan de rand van de stad, waar goederen  worden verzameld en met elektrische voertuigen naar de stad worden vervoerd. Een ander voorbeeld zijn bouwprojecten waarvan de logistieke operatie vanuit één centraal verzamelpunt wordt uitgevoerd. Met als resultaat een hogere efficiency, snellere oplevering én lagere CO2-uitstoot. ABN AMRO vindt dat dergelijke oplossingen in een versneld tempo navolging verdienen.

Urgentie

Verladers, logistieke dienstverleners en brancheorganisaties zijn zich echter nog te weinig bewust van de urgentie hiervan. Dat blijkt uit onderzoek dat ABN AMRO en Logistiek.nl onder deze doelgroepen hebben verricht. Hoewel 87 procent vindt dat het goederenvervoer in de stad schoner en slimmer moet, stelt 61 procent dat de sector onvoldoende in actie komt om een reorganisatie van de stadsdistributie vorm te geven.

Bundeling innovatiekracht maakt weg vrij naar schonere stad

Alleen door de krachten in de keten en met lokale overheden te bundelen, kan de logistieke sector stappen zetten om de transformatie te realiseren. “Bundeling van innovatiekracht en logistieke kennis maakt de weg vrij naar een schonere stad. Alle spelers moeten hun gezamenlijke ambities hierbij als uitgangspunt nemen en zich laten inspireren door de ‘early adopters’ van een schone stadsdistributie”, zegt Bart Banning, Sector Banker Transport en Logistiek van ABN AMRO. “Digitalisering en nieuwe technologie – zoals robotisering en sensortechnologie, maar ook grootschalige implementatie van elektrisch vervoer- gaan helpen om dit in een hogere versnelling te brengen.

Dit betekent dat je moet accepteren dat innovatie een kostprijs heeft en andere risico’s met zich meebrengt. Door deze kosten en risico’s vanuit een gezamenlijke ambitie met elkaar te delen, leiden kansrijke innovaties tot een succesvolle transitie. Alleen zo blijven de steden ook in de nabije toekomst leefbaar.”

Download het volledige ABN Amro rapport hier.

Bron: ABN Amro

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *