Den Hartogh Logistics wint TLN Innovation Award

De eerste TLN Innovatie Award is door minister Cora van Nieuwenhuizen uitgereikt aan Den Hartogh Logistics. Tipgever prof. Jan Fransoo stelt in zijn nominatie: “Dit is een bijzondere, impactvolle, milieuvriendelijke en kosteneffectieve innovatie. Ik kan mij geen betere winnaar van deze eerste Innovation Award voorstellen”.

De TLN innovation-award wordt uitgereikt aan een bedrijf dat investeert in vernieuwende en/of duurzame initiatieven, met een waarde die groter is dan alleen het bedrijfsrendement. Een bedrijf met lef die verder denken dan de bestaande business- en verdienmodellen en hun steentje bijdragen aan een betere wereld. De Award wordt dit jaar voor het eerst uitgereikt.

Den Hartogh Logistics
Den Hartogh Logistics is een toonaangevende dienstverlener in bulklogistiek voor de chemische-, gas-, polymeer-, en droge voedingsmiddelenindustrie. Het familiebedrijf is opgericht in 1920 en heeft haar hoofdkantoor in Rotterdam. Den Hartogh Logistics is lokaal aanwezig in ieder deel van de wereld, met vestigingen op 43 verschillende locaties en meer dan 1.600 medewerkers. Daarnaast beschikt Den Hartogh over moderne bedrijfsmiddelen waaronder meer dan 19.000 tankcontainers, 7.000 droge-bulk containers, 400 tanktrailers en meer dan 500 vrachtwagens. In 2016 werd Den Hartogh Logistics uitgeroepen tot beste werkgever van Nederland in de sector Logistiek en Transport.

Cluster Service Rotterdam
Den Hartogh Logistics ontvangt de Award voor Cluster Service Rotterdam. Het doel van Cluster Service Rotterdam is om de efficiency van de aan- en afvoer van tankcontainers voor de chemische industrie in de omgeving van Rotterdam te verbeteren, en het totaalaantal vrachtwagenkilometers in het Chemie Cluster Rotterdam te minimaliseren.
Dit realiseert Den Hartogh Logistics door verdichting van goederenstromen op basis van horizontale samenwerking en door de intermodale infrastructuur maximaal te benutten.

De invoering van het concept heeft zijn oorsprong in de verticale samenwerking tussen Den Hartogh, één van hun grote chemieklanten in Rotterdam en de trimodale terminal van CTT op Pernis. Het doel van de klant was on-site logistics, onder andere gericht op het minimaliseren van het aantal verschillende chauffeurs dat op de site komt, ten behoeve van de veiligheid. Bovendien speelt het concept in op de ontwikkelingen in de krappe arbeidsmarkt voor chauffeurs die in hun werk rust, reinheid en regelmaat zoeken.

Het uitgewerkte concept kent een aantal doelen:

  • Materiaalcontrole off-site in plaats van bij start van het laadslot, ten behoeve van reductie van afkeur op de laadplaats.
  • Ontkoppeling van het laadproces van het daadwerkelijke transport, ten behoeve van optimale flexibiliteit in het laadproces, en lagere afhankelijkheid van potentiele chauffeurstekorten.
  • Beperking van het aantal chauffeurs dat op de site komt.
  • Verlaging van de transport kosten voor de transporteurs middels een efficiënt drop en swap concept.
  • Optimaal gebruik van de intermodale infrastructuur nabij het laadadres.

Onderzoeken en ondernemen
Het concept is door Den Hartogh Logistics bedacht. Evaluaties van het businessmodel heeft plaatsgevonden in diverse projecten in samenwerking met de TU Eindhoven. Een dergelijk concept kan echter alleen winstgevend zijn als voldoende klanten en trucking partners meedoen.
Den Hartogh Logistics heeft als innovatieve ondernemer die stap gezet en het ondernemersrisico gedragen. Inmiddels sluiten andere trucking-partners zich aan. Het mooie aan de drop-and-swap ontkoppeling is dus dat zowel het Cluster winstgevend is door de verdikking in de stromen, alsook dat het voor het lange-afstandsvervoer winstgevend is door verkorting van de wachttijden. Het concept wordt nu uitgerold naar andere chemische clusters zoals bijvoorbeeld in Antwerpen.

Dinalog en 4C4Chem
Het project Cluster Service Rotterdam was onderdeel van het Dinalog project 4C4Chem. De bijdrage van chemie aan de Nederlandse economie is groot. In 2010 schreef deze sector nog 20 miljard bij op de Nederlandse handelsbalans. Bovendien bestaat het Nederlandse transport voor 10% uit chemische goederenstromen. 4C4Chem richt zich op het halen van meer rendement uit de chemische supply chain en het combineren en bundelen tussen verschillende chemische supply chains.

Transformatie
Den Hartogh Logistics is een goed voorbeeld van een transformatie van een vervoerder naar een logistieke ketenregisseur die zorgt voor efficiency in transport. Kernelementen hierin zijn de vroegtijdige investering in geavanceerde IT-oplossingen voor monitoring en optimalisatie van transportbewegingen en containeropslag, forse investering in opleiding van het eigen personeel, aantrekken van hoger opgeleiden van de beste logistieke opleidingen van Nederland, en vrijwel continue samenwerking met meerdere universiteiten in Nederland.

Summary
The TLN innovation award is presented to a company that invests in innovative and sustainable initiatives, with a value to the sector that is greater than just the operating profit. A company with guts that think beyond the existing business and revenue models and contributes to a better world. The Award will be presented for the first time this year to Den Hartogh Logistics.

With the increased clustering of the chemical industry, the dependency and complexity of infrastructure and logistics services has increased. Den Hartogh Logistics specialises in fit-for-purpose logistics for all parties in the chemical cluster. Den Hartogh’s dedicated cluster team connects all activities within the cluster, much like a micro ecosystem, resulting in a higher operational flexibility at lower costs. The service is based on co-creation and bundling designs, and available for all parties in the market that is in need of logistics within the defined chemicals cluster.
Den Hartogh’s cluster service is set up with local operating teams consisting of Den Hartogh Logistics drivers and staff. The drivers are well-trained and offer a 24/7 service availability.
Shippers are stripped of their complexity, as dealing with many logistics service providers (LSPs) for the first or last mile is in the past. Drivers who visit chemical sites are no longer hindered by language barriers. On-site safety and security are made easy.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *