Geen stadsdistributiecentrum voor Haarlem

Uit een uitgevoerde verkenning blijkt dat een stedelijk distributiecentrum voor Haarlem niet haalbaar is. Er is niet voldoende draagvlak bij brancheorganisaties en het is financieel niet rond te maken. Lokale ondernemers zijn bereid om samen met de gemeente stapsgewijs projecten voor bundeling van hun stromen uit te werken.

Twee belangrijke conclusies uit het Haarlemse rapport zijn:

  • In ons land is nog geen enkel voorbeeld van een geslaagde businesscase voor een stedelijk distributiecentrum.
  • Landelijke marktpartijen richten zich op hun eigen logistieke, branchegebonden nationale distributienetwerken.

Ondernemers in de Haarlemse binnenstad willen graag samenwerken om te kijken hoe goederenvervoersstromen kunnen worden verbeterd. Gedacht wordt onder andere aan bundeling van stromen, waarbij bedrijven als ambassadeur optreden naar andere bedrijven. Ook wil Haarlem inzetten op het (uitwerken) van duurzaam inkopen met voorwaarden voor aanlevering en om verladers aan te sporen stromen te gaan bundelen.

Bron: Gemeente Haarlem

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *