PostNL innoveert zorglogistiek met ‘succes op bestelling’

De zorg verschuift van gespecialiseerde zorginstellingen naar het thuisdomein. Dat is een mooie ontwikkeling. Patiënten willen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven. Zij hoeven voor een behandeling, het afnemen van een medische test of het ontvangen van medicijnen, niet altijd naar een zorginstelling. Dat verandert de manier waarop logistiek in de zorg wordt georganiseerd.

Ziekenhuizen en zorgverzekeraar willen de komende jaren meer van de zorg naar het thuisdomein verplaatsen. Verwacht wordt dat in 2025 een groot deel van de zorg naar het thuisdomein is verplaatst. Patiënten kunnen hierdoor meer hun eigen leven leiden, waardoor ze sneller herstellen. De Nederlander lijkt klaar voor zorg aan huis, maar is dat ook zo?

Aangezien nu nog maar 20 procent van de Nederlanders die dagelijkse medicijnen nodig heeft ze online bestelt, zit er een stevige groeipotentie in die markt. Volgens onderzoek door PostNL bestelt nog niet één op de drie Nederlanders medicatie online. Hok Tjiook, de oprichter van de online apotheek eFarma, ziet die ontwikkeling ook. PostNL stap met ‘Succes op bestelling‘ de zorglogistieke markt in.

Lucien Engelen, Expert Zorginnovatie, schetst voor 2025 zelfs een scenario waarin dubbel zoveel patiënten worden behandeld, met de helft van het aantal zorgverleners. Dat brengt vooral veel veranderingen teweeg voor het logistieke proces. Want, als zorg niet meer rondom de zorgprofessional wordt georganiseerd, hoe breng je het dan bij de patiënt thuis?

‘Als we de zorg naar het thuisdomein willen brengen, dan is er logistiek nodig. Je hebt niet alleen partijen nodig die ook de zorg thuis kunnen leveren, maar dat vraagt ook iets van de huidige partijen om op een andere manier zorg te gaan geven. We weten nog niet precies hoe we dat moeten gaan doen. We zien nog wel barrières, maar we willen het samen met partijen die er ook in geloven concreet gaan maken en aan de slag.’ Anja Moonen, senior manager medisch advies & zorginnovatie Zilveren Kruis

Huub Zijlstra, Sectormanager Health bij PostNL, schetst op de PostNL website een aantal kansen. ‘In de e-commerce hebben we de consument al controle gegeven over het ontvangstmoment. Dat kunnen we met slimme logistiek in de zorg ook doen.’

Bron: PostNL

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *