Shopping Tomorrow: wat betekent omni channel voor stadslogistiek?

De toenemende aandacht voor duurzaamheid, luchtkwaliteit, deeleconomie en circulaire economie in groeiende steden heeft grote invloed op de stadslogistiek. Het gedrag van de ontvangers van pakketten en zendingen verandert (zowel in b2b als in b2c). En, we staan nog maar aan het begin van de mogelijkheden die digitalisering en robotisering met zich meebrengen.

De expertgroep City Distribution van Shopping Tomorrow komt in haar bluepaper met aanbevelingen voor de retailers, logistiek dienstverleners en gemeenten. Welke mogelijkheden zijn er om te kunnen blijven voldoen aan de wensen van de betrokkenen en te komen tot een toekomstbestendige winkelbevoorrading van de Nederlandse steden?

Trends en uitdagingen

Er zijn verschillende trends en uitdagingen die bij elkaar komen in de stedelijke omgeving en druk geven op de beschikbare ruimte in de steden. Steeds meer verkeer en steeds meer mensen die gebruik willen maken van de schaarse ruimte zorgen ervoor dat er keuzes gemaakt moeten worden. Bij de (her)inrichting van steden moet rekening worden gehouden met de trend dat consumenten kiezen voor gemak. Zij willen bestellingen snel en zonder meerkosten op een zelfgekozen tijdstip en locatie ontvangen. Diensten als same-day delivery en korte tijdsvensters maken het bezorgen van pakketten complex voor de verzendende en vervoerende partijen. Als gevolg hiervan worden webwinkels en logistiek steeds meer uit elkaar gedreven; de consument bepaalt zelf zijn logistiek.

Aanbevelingen voor retailers

Op dit moment zijn er geen of nauwelijks mogelijkheden om als (klein/middelgroot) bedrijf of particulier invloed uit te oefenen op de wijze van levering (bijvoorbeeld of het milieuvriendelijk gebeurt). Keuzemogelijkheden, desnoods met bijbetaling, moeten beschikbaar worden.

Tariefdifferentiatie: er wordt een differentiatiemodel ontwikkeld waarbij de consument een keuze kan maken op basis van duurzaamheid en kosten versus gemak en snelheid van leveren. Wie snel of op een tijdvak of locatie naar keuze geleverd wil krijgen, moet daarvoor betalen en de logistiek dienstverlener krijgt daarvoor zijn vergoeding.

Aanbevelingen voor logistiek dienstverleners

Logistiek dienstverleners kunnen het verschil maken door te investeren in emissievrije modaliteiten. Om de business case sluitend te maken is onder meer duidelijkheid nodig over de definitie van het emissievrije gebied in de steden en moeten voldoende emissievrije of hybridevoertuigen beschikbaar zijn tegen marktconforme tarieven.

Het bieden van gemak aan consumenten, zoals pick-up-points, pre-ordering, click&collect, same-day delivery, tijdvaklevering (waarbij de ontvanger aan zet is) en de beperkte beschikbare ruimte in de binnenstad, maakt het soms noodzakelijk om als vervoerders samen te werken, want het is lastig om dergelijke zaken in één logistiek netwerk te integreren. Voertuigen gaan vol heen en grotendeels leeg terug. Onderzoek of het mogelijk is om deze capaciteit slimmer te benutten voor retourstromen, bijvoorbeeld door een samenwerking.

De rol van de lokale overheid

Op straatniveau kunnen gemeenten laad- en losplekken dynamisch maken en aan gebruikers via de cloud informatie over de beschikbaarheid verstrekken. Zo ontstaan slimme laad- en losplekken. Deze kunnen op de momenten dat het druk is met bevoorraden beschikbaar zijn voor stadslogistiek en op andere momenten dienst doen als ruimte voor een terras of om fietsen te parkeren.
Als oplossing kan de gemeenten onderzoeken of aan de randen van de autoluwe winkelgebieden laad- en losplekken kunnen worden gerealiseerd, zodat ook na 11.00 uur geleverd kan worden. Vanaf zo’n plek kan dan met bijvoorbeeld een elektrische palletwagen, of desnoods lopend, toch bevoorraad worden. Een andere mogelijkheid is nacht- of daluurbevoorrading van pakketpunten of winkels.

In winkelgebieden kunnen de afnemers van goederen samenwerken om zodoende de goederenstromen efficiënter te laten verlopen. Gemeenten kunnen deze samenwerking faciliteren en aanmoedigen. Het inzichtelijk maken van de goederenstromen en de bijbehorende stopdichtheid en beladingsgraad geeft inzicht in de kansen voor samenwerking en verdere bundeling van goederen.

Als straten in winkelgebieden opnieuw ingericht moeten worden, zou logistiek een prominentere plek moeten krijgen. Denk daarbij aan inpandige losfaciliteiten en onbemande ruimten waar vanuit de logistiek dienstverleners beladen kan worden. Dergelijke ruimten kunnen bijvoorbeeld met een smartlock worden uitgerust, om op die manier ook de toegang te waarborgen en te monitoren. Daarnaast zijn er mogelijkheden op het gebied van ruimtelijke ordening, zoals speciale routes om de retailers gemakkelijk te bevoorraden.
Download de bluepaper

Download de bluepaper ‘Doorpakken in duurzame stedelijke distributie’ van de Expertgroep City Distribution:

Download deze bluepaper.

 

Bron en figuur met toestemming: Shopping Tomorrow

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *