Gaan problemen met kademuren de Amsterdamse stadslogistiek raken?

Volgens een huidige inschatting van de gemeente Amsterdam voldoen 750 van de 850 Amsterdamse bruggen en 135 kilometer van de onderzochte 200 kilometer aan kademuur, niet aan de wettelijke constructieve eisen. Dat blijkt uit het Actieplan Bruggen en Kademuren.

Van de circa 1800 bruggen in Amsterdam worden er 850 onderzocht en van de 600 kilometer aan kades wordt 200 kilometer aan kademuren onderzocht. Het zal nog zeker 6 jaar duren voordat de staat van alle bruggen en kademuren op basis van uitgebreid technisch onderzoek is vastgesteld.

Zwaar verkeer

De gemeente Amsterdam scherpt het huidige toegangsbeleid voor stadslogistiek aan waarbij de veiligheid voorop staat. De gemeente verlaagt de grens voor ontheffingen en voor het uitvoeren van de beheerstoets. De uitgangspunten hierbij zijn:

  • Tot 7,5 ton is geen ontheffing nodig.
  • Van 7,5 ton tot 45 ton alleen ontheffing in combinatie met een routetoets (maximum ontheffing over een jaar).
  • Bij de routetoets worden bepaalde gebieden gemeden en is ruimte voor differentiatie (met een lichter voertuig kun je op meer plekken komen dan met een zwaarder voertuig).
  • Boven de 45 ton geeft de gemeente geen ontheffing meer. Waar knelpunten ontstaan, wordt maatwerk geleverd.
  • De vrachtroutes, waar nu geen ontheffing voor nodig is, vervallen en komen pas beschikbaar indien de constructies geschikt zijn voor het beoogde gebruik.
  • Capaciteit komt beschikbaar om de hoeveelheid aan ontheffingen te kunnen verwerken en voor een vernieuwde en volledig gereed zijnde routetoets en routeplanner.
  • De handhaving wordt strenger en gaat gebruiken maken van camerahandhaving en ‘weigh in motion’.

Bij ontheffingen komt er een toets of de brug of kademuur de extra belasting bij met name bouwlogistiek aan kan of dat er aanvullende eisen moeten worden gesteld, zoals het gebruik maken van rijplaten of het werken vanaf een ponton op het water.

Na 2020 wordt gekeken of aanvullende maatregelen nodig zijn zoals een groter gebied dan de huidige 7,5 tonszone, vrijstelling voor zero emissie voertuigen, een beleid gericht op aslasten (zoals in de binnenstad van Utrecht) en een inrijverbod voor voertuigen boven een bepaald gewicht. Uitgangspunt is dat het externe zwaar verkeer en het eigen wagenpark de kans moet krijgen om zich aan de nieuwe eisen en situatie aan te passen.

Pakkans en handhaving

Ondanks de herijking van het 7,5 tonszonebeleid in 2018 rijden er nog steeds te zware voertuigen over zwakke constructies in de Amsterdamse binnenstad. De gemeente wil sturen op vrijwillige naleving door afspraken met brancheorganisaties en andere belanghebbenden, digitale handhaving en door betere communicatie over de regelgeving.

Gaan de problemen met de kademuren de Amsterdamse stadslogistiek raken? Absoluut. Met meer lichte voertuigen, andere ontheffingen en via andere routes. Het wordt er niet eenvoudiger op. Of, zou vervoer over water een oplossing bieden Amsterdam?

Walther Ploos van Amstel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *