Synple stopt ermee. Hoe moet het nu verder met samenwerking in de transportsector?

Synple stopt met hun samenwerkingsplatform voor vervoerders. Synple is drie jaar geleden opgericht als een samenwerkingsplatform voor wegvervoerders, waarbij vervoerders eenvoudig vrachten kunnen combineren en ritten kunnen uitwisselen.

Net als digitale marktplaatsen Quicargo, Convoy en uShip gebruikt Synple slimme technologie om vracht en capaciteit te matchen. Echter, Synple richtte zich enkel op vervoerders. Die vervoerders kunnen onderling, zonder openheid te geven over prijsafspraken, elkaars lege ruimtes gebruiken.

In de afgelopen drie jaar is hard gewerkt aan een samenwerkingsmodel voor de transportsector. Hierbij is gewerkt aan de operationele kant, de juridische kant, de administratieve afhandeling en de integratie van systemen. Doel van het platform was het ontsluiten van data voor beter gebruik. De gedachte achter Synple was dat de vervoerders samen betere beslissingen gaan maken en efficiënter gaan rijden als ze de juiste informatie en mogelijkheden voor zich zien.

Roderick Rodenburg meldt relaties over het stoppen van Synple: “Samen hebben we bewezen dat samenwerking loont en er zijn tal van voorbeelden waar tussen transporteurs nieuwe verbanden zijn aangeknoopt. We geloven in een schaalbaar en betaalbaar samenwerkingsmodel. Helaas is het ons niet gelukt, om met de middelen die we hebben, op te schalen. De snelheid van de ontwikkeling blijft achter op meerdere punten. Dit leidt ertoe dat we op korte termijn geen gezond business model voor platform kunnen ontwikkelen.”

Transparantie, delen van data en horizontale samenwerking zijn voorwaarden voor een gezonde en winstgevende transportsector. Dat na drie jaar Synple moet stoppen is slecht, en triest, nieuws. Ik hoop dat het stoppen van Synple een wake-up call is voor de transportsector; wat gaan de vervoerders dan nu wel doen? Of, is het wachten op de Uber en Booking van de sector. Dan resteert alleen maar een ‘race-to-the-bottom’ met de laagste tarieven. Het is vijf voor twaalf voor horizontale samenwerking in de transportsector. Helaas ligt het estafettestokje op de atletiekbaan. Wie pakt hem op?

Walther Ploos van Amstel.

1 thought on “Synple stopt ermee. Hoe moet het nu verder met samenwerking in de transportsector?”

Frank Kindt 5 jaar ago

Inderdaad jammer dat een initiatief als Synple niet geslaagd is! Het kunnen ondersteunen van horizontale samenwerking is deels ook een verantwoordelijkheid van in de transportsector actief zijnde ICT-leveranciers. Overigens heeft een aantal van deze leveranciers het initiatief genomen de vereniging “DALTI” op te richten. Kennisoverdracht, standaardisatie en netwerken behoren tot hetgeen men binnen DALTI wenst na te streven. Laten we, als ICT-leveranciers en transporteurs, een gezonde en winstgevende sector realiseren!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *