Tag: Emissieloos bouwen

Doorbouwakkoord mogen natuurlijk niet ten koste gaan van toekomstbestendig bouwen

Het aantal vergunde bouwvergunningen daalt in de Randstad. In Amsterdam zelfs met ruim veertig procent tegenover anderhalf jaar geleden. De gemeenten Rotterdam en Amsterdam kondigden een Doorbouwakkoord aan voor de realisatie van voldoende bouwlocaties en het bouwen van meer betaalbare woningen.