Tag: Topsectoren

Branchegenoten

Branche-organisaties zijn er voor hun leden. Maar willen die leden dat nog wel? Zijn ze echt een motor achter innovatie in hun sector? Na de troonrede tuimelden branche-organisaties over elkaar om hun commentaar te geven. Daarbij zijn ze negen van de tien keer tegen de voorgestelde veranderingen. Is dat wel verstandig?