Overall Transport Effectiveness: hoe meet je prestaties in transport?

In transport gaat het vandaag om operational excellence. Dankzij veel gegevens uit boordcomputers en TMS-systemen hebben transportbedrijven steeds beter inzicht in hun operationele prestaties. Overall Transport Effectiveness (OTE) kijkt naar de daadwerkelijke benuttingsgraad van het materiaal; waar zitten de marge killers. Walther Ploos van Amstel schrijft erover op Logistiek.nl.

De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) luidde de noodklok voor de transport- en distributiesector. De accountants signaleren dat het in de huidige omstandigheden belangrijk is om op de kleintjes te letten. Ondernemers die nu niet operationeel excellent worden kunnen maar beter vandaag nog hun bedrijf sluiten.

Operational excellence

In beginsel betekent operational excellence: zo goedkoop mogelijk je product of dienst aan je klant of eindgebruiker leveren. Soms zijn ondernemers hardnekkig: ‘het persoonlijke contact met de klant’ en de ‘flexibiliteit om alles te doen wat de klant vraagt’ is hun onderscheidend vermogen. Vergeet het maar dat het vandaag in de logistieke sector gaat om customer intimacy. Dat is slechts voor een enkele, slimme ondernemer weg gelegd.

Voor operational excellence is meer nodig dan marktconforme salarissen, papierloze processen, weinig ziekteverzuim, zuinig rijden en een lage total-cost-of-ownership van het wagenpark. Het gaat erom hoe effectief het wagenpark wordt ingezet? Een onderdeel daarvan is een hoge beladingsgraad, maar er is meer nodig.

Beladingsgraad

Over het begrip ‘beladingsgraad’ bestaan veel misverstanden. Transport en Logistiek Nederland (TLN) wil daarom dat er meer kennis komt over de ‘beladingsgraad’ in het wegtransport zodat de discussie op basis van de juiste informatie wordt gevoerd. TLN heeft een handboek gepubliceerd dat duidelijkheid geeft over wat beladingsgraad nu precies wel is, hoe bedrijven dit begrip correct moeten gebruiken en welke factoren van invloed zijn op de beladingsgraad. Het onderzoek richt zich op de verschillende dimensies van beladingsgraad en hoe we beladingsgraad per type vrachtvervoer op een juiste manier kunnen berekenen. Het rapport kan bij TLN worden gedownload.

Overall-Transport-Effectiveness

Het rapport van TLN is een goede stap naar inzicht in de Overall Transport Effectiveness (OTE). OTE is een zusje van OEE: Overall Equipment Effectiveness, dat is de daadwerkelijke benuttingsgraad van machines. In de OEE-index worden de beschikbaarheid, de prestaties en kwaliteit van machines verwerkt.

Het begrip OTE werd vorig jaar in kaart gebracht door student Iliana Iankoulova van de Technische Universiteit Twente, onder begeleiding van Simon Dalmolen, en Logica: ‘the Overall Transport Effectiveness (OTE) framework is a hierarchy of metrics which evaluates and indicates how effectively transportation vehicles are utilized, and/or how effectively transportation tasks are executed compared to the planning’.

De beladingsgraad is in de OTE een van de factoren die een rol speelt naast verliestijden door bijvoorbeeld laden en lossen, training, lege kilometers, congestie, onderhoud, het niet beschikbaar zijn van chauffeurs en omrijden.

Revenu management

Kosten, en de OTE, zijn een kant van de winstmedaille. Opbrengsten zijn de andere kan. Transporttarieven zijn volatieler dan ooit door toegenomen concurrentie en transparantie; ze schommelen als de dagprijzen van verse zeetong. Het gaat vandaag niet alleen om het vragen van het juiste, marktconforme tarief, maar ook om het verleiden van ketenpartners om bij te dragen aan een betere OTE.

Prof. Goos Kant hield op Logistiek.nl een betoog over het gebruik van revenu management voor transport. Logistiek is de kunst van het slim organiseren, maar, Goos Kant merkt op dat het nog ontbreekt aan slimme prijs incentives om de klant ook hiervoor te verleiden; ‘het zit hem in het belonen van goed gedrag’. Laat gewoon de klanten jouw logistieke processen optimaliseren. Dat is een frisse kijk op het oplossen van veel problemen in transport en distributie.

Data analisten

Het meten van de OTE is, bij de aanhoudende druk op marges, essentieel; wat zijn vandaag de margekillers? Dankzij de boordcomputers en transport management systemen is het eenvoudig de ‘big data’ te vertalen in concrete verbeterprojecten op korte en lange termijn. Dat liet het NK Speed Docking dit jaar opnieuw zien. Wie gegarandeerd een baan wil, met een prima salaris, moet zich als data analist op ‘big data’ gaan richten. Slimmer transportondernemers investeren dus nu in dit toekomstig schaarse talent.

Voor transportondernemingen die mee willen doen met onderzoek TU Twente naar Overall Transport Effectiveness in het kader van Dinalog 4C4more project: meld je aan bij Simon Dalmolen

Walther Ploos van Amstel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *