Tophotels hebben toplogistiek nodig!

Eén op de drie vrachtwagens in de binnenstad is bestemd voor de horeca. Tophotels krijgen zes tot zeven keer vaker een vrachtwagen voor de deur dan een winkel in de Kalverstraat. Twee Amsterdamse tophotels vroegen zich af of dat niet anders kan. Dat bleek niet eenvoudig te zijn… De conclusie: kan horecadistributie in binnensteden beter? Eigenlijk niet, zeggen Gert-Jan Beeke, student Hogeschool van Amsterdam en Walther Ploos van Amstel. Ze geven vijf adviezen op Logistiek.nl:

Tophotels streven naar duurzaamheid. Dat wordt beloond met de Gouden Green Key, een keurmerk voor duurzaamheid waaraan de gast kan zien of de ondernemer er alles aan doet om de druk op natuur en milieu te minimaliseren. Hotels kijken kritisch naar de bevoorrading van hun hotel. Niet alleen omdat dit mogelijk duurzamer kan, maar ook omdat al dat vrachtverkeer voor de deur niet aantrekkelijk is voor de gasten en de buurtbewoners.
Ook de gemeente kijkt kritisch mee. De luchtkwaliteit in steden voldoet niet aan de Europese normen. Eén op de drie vrachtwagens in de stad is voor de horeca, en één op de vijf bestelbusjes. Horecadistributie is, na bouwlogistiek, een van de speerpunten bij het verduurzamen van stedelijke distributie en het verbeteren van de luchtkwaliteit.

Tophotels veel leveringen

De meeste gewone hotels en horecazaken laten hun goederen gebundeld leveren door een of twee horecaleveranciers. Zij krijgen hooguit enkele keren per week een levering aan de deur. Helaas zijn de aflevermomenten in de straat vaak niet afgestemd. Iedere zaak heeft zijn eigen aflevermoment. De leveranciers komen daarom meerdere malen per dag in de straat. Dit is, vanuit hun perspectief, niet efficiënt. Bij de tophotels en sterrenrestaurants is de situatie anders. Zij kennen wel veel leveranciers die dagelijks komen.

De tophotels, met hun sterrenrestaurants, hebbenen veel kleine leveranciers en vele leveringen per dag. Kan dat niet beter? In Amsterdam gunden de twee tophotels Hotel de L’Europe en NH Barbizon Palace Gert-Jan Beeke, student aan de Hogeschool van Amsterdam, een kijkje in de keuken en op de straat. Het onderzoek was in opdracht van EVO en vond plaats onder begeleiding van HvA docent Jan van Duinen. Gert-Jan Beeke heeft gekeken welke maatregelen voor stedelijke distributie geschikt zijn voor horecadistributie aan tophotels.

Twintig leveringen per dag

De tophotels krijgen elk zo’n twintig leveringen per dag. Sommige versleveranciers komen meerdere malen per dag. Bijna de helft van de leveringen betreft versproducten als vlees, vis, brood en AGF. De overige stromen zijn wijn, koffie en thee, overige kruidenierswaren en linnengoed. Daarnaast kennen de hotels dagelijks verschillende afvalstromen en dienstenstromen zoals de stomerij.

De tophotels en -restaurants willen zich terecht onderscheiden en hun klant een unieke ervaring bieden. Dat moet natuurlijk vers en volledig. Veel versleveranciers, zoals vlees en vis, leveren daarom dagelijks’. De inkoop in de hotels is goed georganiseerd. Soms zijn er extra spoedzendingen in de middag door incomplete of verkeerde orders, maar dit aantal is beperkt. Wel komen leveranciers veel vaker in dezelfde straat, omdat elk hotel een eigen aflevermoment kent.

Cluster De L’Europe Barbizon Palace
Vers 42% 38%
Droge kruidenierswaren 17% 12%
Non food 2% 6%
Groothandel 6% 8%
Afval 17% 13%
Linnen 5% 12%
Stomerij 9% 10%
Overig 2% 1%

Bundelen lastig

Het aloude adagium van bundeling van goederenstromen en samenwerking tussen leveranciers gaat op korte termijn niet werken voor de tophotels. Daarvoor is de diversiteit in leveranciers en producten te groot en zijn de levertijden van enkele uren, soms zelfs het eigen veld naar de eigen keuken, te kort. Bovendien staan de leveranciers nog niet open voor samenwerking met hun collega’s. Ze maken vooral gebruik van eigen chauffeurs en eigen vrachtwagens.

Veel afvalstromen

Opvallend is het enorme aantal vrachtwagens dat afval ophaalt. Naast de gemeentelijke diensten halen vele particuliere partijen het afval in de binnenstad op. Elke horeca-ondernemer heeft eigen contracten, waardoor vele malen per dag een vuilniswagen door de straat rijdt. Dit is niet goed geregeld; er is meer bundeling nodig, naast de inzet van schone technologie.

Straat herinrichting

Maar een klein deel van de vrachtwagens en bestelbusjes in de straat is bestemd voor de hotels. De collega horecazaken in de buurt krijgen ook de nodige leveringen aan de deur. Ze staan vaak letterlijk achter elkaar in de file in de straat. De vele taxi’s en touringcars maken het er bovendien niet eenvoudiger op.

Bij de herinrichting van straten moet beter worden nagedacht over de laad- en losplaatsen voor leveranciers en halteerplekken voor touringcars en taxi’s. De dynamische laad- en losplaats, met led-verlichting, bij Hotel de L’Europe is een goed voorbeeld. Bij het NH Barbizon Palace zijn er mogelijkheden om de inrichting van de straat te verbeteren om de doorstroming te verbeteren.

Vijf adviezen ter verbetering

Er zijn vijf adviezen voor de ondernemers en de gemeente Amsterdam:

  • Zet in op meer duurzame transporttechnologie in de binnenstad voor de onvermijdelijke horecadistributie met een stimulering van schone brandstoffen en elektrisch rijden en mogelijk zelfs een milieuzone voor bestelbusjes. De hotels kunnen dit ook stimuleren door dit bij het maken van inkoopafspraken van leveranciers te vragen.
  • De nieuwe transporttechnologie is duurder en de levensduurkosten zijn onzeker. Slimme versgroothandels moeten daarom nu al nadenken over bundeling met collega’s, uitbesteding aan stadsdistributeurs en afstemming van de leveringen in een straat, zoals 020 Stadsdistributie en Deli XL dat doen. Het Foodcenter is een prachtige plek om deze stromen te bundelen.
  • Organiseer via straatmanagement een afstemming van de aflevermomenten van leveranciers en het ophalen van afvalstromen tussen de horeca-ondernemers. Het Amsterdamse Nieuwmarkt initiatief beoogt dit.
  • Zorg er voor dat de hotels goed bereikbaar zijn en over voldoende, en dynamische, laad- en losvoorzieningen beschikken. De doorstroming in de binnenstad is van groot belang voor de horeca. Dynamisch verkeersmanagement kan daarbij helpen.
  • Onderzoek mogelijkheden om afvalvervoer beter, en schoner (bijvoorbeeld over water), te regelen in de binnenstad. Dat een op de zeven vrachtwagens afval vervoert in de binnenstad is niet uit te leggen. Hier ligt een taak voor de gemeente.

Kan horecadistributie in binnensteden veel beter? Eigenlijk niet. De levering aan de horeca is niet in grote stappen snel thuis met de bekende stedelijke distributie maatregelen als bundelen en samenwerking. Dat hebben ook de mislukte pilots in onder meer Utrecht, Amsterdam en bij de Versbezorger laten zien. Veel horecazaken bundelen al, en zouden alleen nog hun aflevermomenten moeten afstemmen. Voor de topzaken is frequente en snelle levering waardevol.

Om binnensteden aantrekkelijk te houden voor bezoekers moet horecadistributie de ruimte krijgen. Die zorgt ervoor dat de klant uiteindelijk tevreden naar huis gaat; heerlijk gegeten, geweldig geslapen. Maar, dan mag wel van de hotels en leveranciers worden verwacht dat ze dat schoner gaan doen. Schonere technologie is daarvoor de groene sleutel. Of heeft u betere oplossingen?

 

Gert-Jan Beeke

Walther Ploos van Amstel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *