Bouwgroothandel denkt na over toekomst

Hibin, de branche-organisatie voor de bouwgroothandel heeft een Delphi-analyse uitgevoerd naar de toekomst van de bouwgroothandel. In dit onderzoek hebben deskundigen een expertcheck gegeven op de meest impactrijke ontwikkelingen voor de bouwmaterialengroothandel.

Aan de expertgroep zijn in totaal 35 ontwikkelingen voorgelegd die zij op impact en waarschijnlijkheid hebben beoordeeld. De uitkomsten van de Delphi-analyse heeft Hibin in een overzichtelijke publicatie samengevat met vier mogelijke scenario’s.

Vrijwel alle deelnemers verwachten dat er ingrijpende veranderingen zullen plaatsvinden in de bouwsector richting 2025. De respondenten beoordelen de noodzaak van de bouwmaterialengroothandelbranche om te innoveren hoger dan de capaciteit om te innoveren;  kennis, middelen, faciliteiten en/of personeel.

Impactrijke ontwikkelingen

Aan respondenten zijn in totaal 35 ontwikkelingen voorgelegd die zij op impact en waarschijnlijkheid hebben beoordeeld. De top-5 van meest impactrijke ontwikkelingen voor de bouwmaterialengroothandel zijn:

  1. platformisering
  2. lean voorraadbeheersing in steden (just-in-time en just-in-place materiaalleveringen)
  3. prefab bouwen
  4. hergebruik van bouwmaterialen
  5. concurrentie van buitenlandse aanbieders die online diensten aanbieden.

De toename van prefab bouwen wordt door de deelnemers als een impactrijke en positieve ontwikkeling gezien. Gemiddeld verwachten respondenten dat 47% van de nieuwbouw en 28% van de renovatie in 2025 prefab is. De ontwikkeling van traditionele handel naar de bouwmaterialengroothandel die uitsluitend een online platformfunctie vervult, waarbij vraag en aanbod bij elkaar wordt gebracht, wordt ook impactrijk, maar minder wenselijk bevonden. Externe stakeholders en experts zijn positiever over beide ontwikkelingen (prefab en platformisering) dan Hibin-leden.

Ongeveer 95% van de externe stakeholders en experts verwacht meer duurzame producten en circulaire processen, tegenover 69% van de Hibinleden. Een andere belangrijke verwachting (78%) is een verandering naar meer industrialisatie in de bouw, waaronder prefab en 3D-printing. Ook is er een hoge verwachting (77%) naar meer integratie van ICT en data in bouwproducten en logistieke processen. Er is een relatief groot verschil in de verwachtingen over nieuwe toetreders in de bouwsector. Bijna 60% van de externe stakeholders en experts verwacht dat dit de bouwsector richting 2025 ingrijpend gaat veranderen, tegenover ongeveer 35% van de Hibinleden.

Hibin heet in 2018 in scenarioworkshops vier toekomstscenario’s ontwikkeld voor het nadenken over de rol van de bouwgroothandel in de toekomst. Zie figuur hieronder.

1 thought on “Bouwgroothandel denkt na over toekomst”

Ivan 3 jaar ago

Ik neem met interesse kennis van deze kijk op de toekomst van de bouwsector. Het hergebruik van bouwmateriaal ligt geheel in de lijn van duurzaamheid, die ook in de bouw een steeds grotere rol gaat spelen. Dit betekent natuurlijk een grote uitdaging, maar schept ook kansen.

https://www.verstegen-houthandel.nl/houthandel-den-bosch/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *