Green Deal ZES blikt vooruit

Het jaarlijkse netwerkevent Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek afgelopen juli was een levendige bijeenkomst die opnieuw heeft laten zien dat er veel speelt rond stadslogistiek. Stadslogistiek draagt steeds meer bij aan de CO2-uitstoot via goederenvervoer. Het onlangs verschenen rapport van CE Delft toont dit aan. In het binnenlands transport wordt het aandeel stadslogistiek in Co2-emissies op meer dan 50% geschat.

Logisch gevolg is dat de Topsector Logistiek heeft besloten de komende  jaren nog meer prioriteit te geven aan stadslogistiek en hiervoor meer middelen en organisatiekracht beschikbaar stelt. Dit is noodzakelijk om nog beter te onderzoeken waar nu alle logistieke stromen in en rond de stad vandaan komen en welke kansen er zijn om deze te verduurzamen.

Het afgelopen jaar is binnen Green Deal ZES veel in gang gezet. Het netwerk is vergroot en de organisatie ziet een enorme belangstelling onder de toetreders om gezamenlijk verder te bouwen. De komende tijd gaan zij daarom de segmenten (afval, bouwlogistiek, e-commerce, horeca, retail en vers, facilitair) als uitgangspunt nemen. Ze hebben gezien dat deze uitgangspunten voor iedereen herkenbaar zijn. Elk segment kent zijn eigen dynamiek en concurrentieveld, maar de oplossingen zijn overkoepelend, opschaalbaar en toepasbaar binnen verschillende gemeenten. Gemeenten die op hun beurt uitgedaagd worden met thema’s als handhaving en dynamisch ruimtegebruik.

Qua technologie volgen de ontwikkelingen elkaar snel op. Verschillende Hogescholen richten zich op de ontwikkelingen rondom Light Electric Vehicles. Samen met producenten, gebruikers, Green Deal  ZES en de Topsector wordt gekeken naar de kansen en mogelijkheden die deze voertuigen de stadslogistiek bieden. Hetzelfde geldt voor de ontwikkelingen rondom waterstof en groene gas. Het aantal pilots en toepassingen groeit, waardoor snel de relevante kennis wordt opgebouwd.

Onderwerpen die de Green Deal ZES komend periode oppakt zijn:

  • Bouwlogistiek: Om de landelijke initiatieven te versnellen, wordt via de Topsector Logistiek een programmamanager aangenomen.
  • Facilitaire stromen: Op dit moment wordt onderzocht hoe inkoopafdelingen het beste bewogen kunnen worden om echt duurzamer in te kopen. De eerste voorbeeldprojecten lopen, onder meer bij de Hogeschool van Amsterdam.
  • E-commerce: Samen met verladers, vervoerders en Thuiswinkel.org wordt een methodiek ontwikkeld die inzicht geeft in de duurzaamheidsfootprint van een pakketje. Met deze kennis kan gericht gestuurd worden op verduurzaming van e-commerce.
  • Horeca en evenementen: Deze zomer wordt een verkenning gestart naar de verschillende bewegingen binnen de stad voor horeca en evenementen. Onder meer Den Haag en Amsterdam worden als voorbeeldprojecten gebruikt om de verschillende stromen in kaart te brengen.
  • Handhaving, dynamisch ruimtegebruik en doorstroming: De rondetafel van begin mei krijgt dit jaar opvolging. Hierbij zijn verschillende partijen betrokken en wordt Amsterdam ingezet als testgebied.
  • Retail en vers: Gemeenten, verladers en vervoerders onderzoeken de kansen en mogelijkheden van volle trailers de stad in. Welke afspraken en (technologische) ondersteuning zijn hiervoor nodig?
  • Afvallogistiek: de deelmarkt Afvalstoffentransport van TLN is in april toegetreden. Na de zomer wordt een ambassadeur aangewezen en wordt een projectplan ontwikkeld met de koplopers binnen dit segment.

Los van de initiatieven rondom de verschillende segmenten, wordt samen met CE Delft, TNO en de Topsector Logistiek gewerkt aan een ‘annual outlook’, die de logistiek op het gebied van technologie, regelgeving en maatschappelijke ontwikkelingen een vooruitzicht per segment biedt voor de komende 5 tot 15 jaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *