Nieuw DNA voor de logistieke sector

De sector transport en logistiek verandert in hoog tempo. Ondernemers in de sector kunnen daardoor niet langer leunen op één specialisme waarin ze excelleren. Ondernemers moeten alle facetten van de bedrijfsvoering beheersen. Dat blijkt uit een sectorstudie van Panteia onder ondernemers in de logistieke sector.

Panteia meldt erover:

De studie constateert dat vooral innovatie leidt tot grote veranderingen: digitalisering en nieuwe technieken zorgen voor grotere efficiëntie, meer concurrentie en prijserosie. Concurrentie komt steeds meer vanuit branchevreemde partijen en traditionele bedrijfsmodellen verdwijnen.

Nieuwe dienstverlening, efficiëntie en verandercultuur
Alle logistieke ketens hebben met veranderingen te maken. Door de grote verscheidenheid aan spelers is de invloed van de veranderende wereld voor elk bedrijf anders. Daardoor reageren bedrijven verschillend op de marktomstandigheden. Het in huis hebben van de laatste technologische kennis is essentieel om goed in te kunnen spelen op de nieuwe ontwikkelingen.

Bij bedrijven die de veranderingen wel onderkennen, ziet Panteia drie hoofdtrends in het effectief inspelen op de veranderingen. Deze bedrijven ontwikkelen vernieuwde dienstverlening die dichter op de klant zit, ze opereren efficiënter in het bedrijf en binnen de logistieke keten, en ze creëren een verandercultuur in het hele bedrijf. “Het is belangrijk om een bedrijfscultuur te creëren waarin zowel de ondernemer als zijn medewerkers alles ter discussie durven te stellen en met een open geest durven te kijken naar de huidige activiteiten en de kansen die de markt biedt”, lichtten Manfred Kindt (Manager Monitoring & Business Intelligence) en Sander van der Meulen (Senior Projectmanager) van Panteia toe. “Een succesvol logistiek ondernemer moet beschikken over veel competenties: klantgerichtheid, wendbaarheid, creativiteit en kennis van de eigen keten, maar ook van digitalisering en andere technologieën.”

Veranderende marktomstandigheden
De markt wordt gekenmerkt door structurele prijserosie, verschuivende kostenverhoudingen, branchevervaging, een toenemende kloof tussen vraag en aanbod en ontoereikende regelgeving. Voor de studie ‘Nieuw DNA in Transport en Logistiek: klantgericht + wendbaar + creatief’ heeft Panteia samen met ING, TVM en TLN uitgebreid gesproken met ondernemers en literatuurstudie uitgevoerd. Daardoor is inzicht verkregen in de veranderende marktomstandigheden en wat dat vraagt van ondernemers en hun bedrijf.

Dat de markt zo snel verandert komt volgens Panteia doordat meerdere transities samenkomen, met als drijvende krachten digitalisering en culturele veranderingen. Ontwikkelingen als crowd logistics, ketenverkorting  en insourcing (vooral door online winkelen), the internet of things en augmented reality hebben grote impact op de sector. Tegelijkertijd zetten nieuwe bedrijven met innovatieve bedrijfsmodellen de markt naar hun hand.

Het rapport kan hier worden gedownload.

Bron: Panteia

1 thought on “Nieuw DNA voor de logistieke sector”

David 7 jaar ago

Voor crowd logistics kunt U ook bezoeken PiggyBee (http://www.piggybee.com/)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *