Wat kan de gemeente doen voor duurzame bouwlogistiek in de stad

Minder CO2 door transport van materiaal, materieel en personeel van, naar en op de bouwplaats: dat kan. De kansenkaart duurzame bouwlogistiek geeft gemeenten instrumenten in handen om de bouwlogistiek sneller en efficiënter te maken.

Omgevingswet
De whitepaper “Met recht verduurzaming van de bouwlogistiek” gaat in op de bestuursrechtelijke regulering van duurzame bouwlogistiek, met een focus op het Nederlands bestuur- en omgevingsrecht. Met dat recht heeft de gemeente een juridische toolbox tot haar beschikking voor de regulering van de verduurzaming van de bouwlogistiek onder huidig recht, maar geeft ook een doorkijk naar de kansen die er ontstaan na invoering van de nieuwe omgevingswet.
Nieuwe regels voor beleid
Voor het reguleren van bouwlogistiek bestaat niet één eenduidig of expliciet wettelijk kader en dat geldt ook voor de verduurzaming van die logistiek. Toch kunnen gemeenten de logistiek wel op indirecte wijze reguleren, als onderdeel van het ruimtelijk beleid, het milieubeleid en het beleid voor verkeer en vervoer. De regels die bij al dat beleid nodig zijn voor de juridische borging (rechtszekerheid, evenredigheid) en voor de juridische uitvoering (regelstelling, handhaafbaarheid), worden opgenomen in de plaatselijke verordeningen.
Via de website https://bouwlogistiek.topsectorlogistiek.nl/ is het whitepaper digitaal te lezen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *