Amsterdam zet in op stadslogistiek over water

Voor de toekomst vindt de gemeente Amsterdam het van groot belang om de vaarwegen voor transport te gebruiken en zo de wegen, kades en bruggen te ontlasten. Goederenvervoer over water bevindt zich echter nog in een ontwikkelingsfase. De gemeente start onder zoek en pilots om meer inzicht in de behoefte van de markt te krijgen.

Het gebruik van water voor transport is nog beperkt. Op dit moment maken met name bouwtransport en enkele commerciële initiatieven, zoals een pakketbezorgdienst van DHL, gebruik van het water voor transport. Deze vertegenwoordigen circa 1% van de vaarbewegingen op het binnenwater. De noodzaak tot minder zwaar verkeer over de kades en de ambitie voor een autoluw Amsterdam zorgen ervoor dat ondernemers worden uitgedaagd om over te gaan tot bevoorrading over het water.
Het aantal vaarbewegingen gerelateerd aan de aan- en afvoer van bouwmaterialen neemt  toe, mede door de herstelwerkzaamheden aan kades en oevers. De bedrijven laat weten dat ook het vervoer van afval over water een te onderzoeken mogelijkheid is. Daarnaast zijn er groeimogelijkheden voor de dienstverlenende vaart, zoals het opladen van (wissel)accu’s.

Problemen

Beperkingen zijn volgens de bedrijven met name het ontbreken van voldoende en geschikte laad- en loslocaties en het ontbreken van duidelijk gemeentelijk beleid voor vervoer over water. In 2020 onderzoekt de gemeente bijvoorbeeld welke locaties geschikt zijn voor het laden en lossen van goederen. De gemeente is zich ervan bewust dat ook de passagiersvaart voldoende ruimte moet houden om passagiers te laten op- en afstappen. Voor zover het op- en afstaplocaties betreft waar geen opslag noodzakelijk is, zal de gemeente venstertijden bepalen waarbinnen de op- en afstaplocatie exclusief voor goederentransport is bestemd. De gemeente zal openbare op- en afstaplocaties aanwijzen die transportvaartuigen mogen gebruiken (binnen de venstertijden exclusief).
Buiten die venstertijden is het voor passagiersvaartuigen toegestaan om incidentele afvaarten te doen voor vooraf geboekte groepen passagiers. Voor zover het locaties betreft waar opslag op de wal noodzakelijk is, zal het college de locaties uitsluitend voor goederentransport aanwijzen. De gemeente zal bij het onderzoek rekening houden met de noodzakelijke ruimte om goederen vanaf de laad- en loslocatie naar de eindbestemming te vervoeren.

Aanpassen en ontwikkelen (juridische) kaders

Omdat er op dit moment weinig transport over water plaatsvindt, zijn de (juridische) kaders hiervoor beperkt. Als de transportsector gaat groeien, vraagt dat ook om duidelijke kaders en regels. De gemeente zal daarom (juridische) kaders specifiek voor het transport over water ontwikkelen. Hierbij valt onder meer te denken aan een richtlijn voor bouwprojecten met transport over water. Ook voor dienstverlenende vaartuigen zal de verplichting van een exploitatievergunning gaan gelden.

Invoeren één loket bij bouwprojecten

Bouwprojecten zijn van tijdelijke aard. Daarvoor hoeft de gemeente dus geen permanente laad- en loslocaties in te richten. De gemeente toetst per individueel bouwproject wat de mogelijkheden op de locatie zijn. Gelet op de verschillende loketten (bevoegdheden en regelingen) die bij een dergelijke toets betrokken zijn, is vanuit de branche het verzoek gekomen om dit centraler te regelen. De gemeente is een voorstander van de één-loket-gedachte en werkt een voorstel uit om dit voor bouwprojecten in te voeren.

Kritische volgers van het vervoer over water dossier zullen zich afvragen wat er gebeurd is met alle onderzoeken en initiatieven in het verleden en recent nog met Mokum Mariteam/Rutte Bouw en Amsterdam Vaart en huishoudelijk afval over water. Hopelijk komt er deze keer meer vaart in!

Bron: Gemeente Amsterdam

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *