Slimme oplossingen voor verkeersbelasting binnenstedelijke bruggen

Dat stadsbruggen veel minder zwaar verkeer te verduren krijgen dan de drukke Van Brienenoordbrug is duidelijk. Toch gelden voor alle bruggen sinds enkele jaren dezelfde veiligheidsnormen. TNO ontwikkelde een nieuw verkeersbelastingmodel om aan te tonen dat stadsbruggen voldoende stevig zijn.

Het verkeer dat over Nederlandse bruggen gaat, werd altijd opgedeeld in drie klassen: licht, middel en zwaar. De bruggen in snelwegen waar dag en nacht zware en vaak overbeladen trucks overheen rijden, vielen in de hoogste categorie. Bruggen in de binnensteden krijgen ‘lichter’ verkeer te verduren: fietsers, auto’s en kleinere vrachtwagens.

Nieuwe veiligheidsnormen
Met de komst van het Bouwbesluit 2012 en Eurocodes (een vertaling van Europese normen) is de onderverdeling in licht en zwaar verdwenen. Dit betekent dat elke brug in Nederland bestand moet zijn tegen het allerzwaarste verkeer: vrachtwagens van 50 ton en ontheffingsverkeer tot 100 ton. Wie de geldende rekenregels niet wenst te gebruiken, zal moeten aantonen dat de constructie van bestaande bruggen absoluut veilig is.
“Voor de gemeente Rotterdam betekent dat nogal wat”, vertelt Jaco Reusink, adviseur stadsontwikkeling in de Maasstad op TNO Times. “Het betreft alleen in Rotterdam al honderden bruggen. Sommige dateren nog van voor de oorlog. Die zouden we allemaal moeten verstevigen en deels vernieuwen om aan de nieuwe normen te voldoen. Die kosten werden op een half miljard euro geraamd.”

Amsterdam
In Amsterdam is het bruggenprobleem minstens zo groot als in Rotterdam. Marten Klein, directielid van het ingenieursbureau van Amsterdam: “Wij hebben hier te maken met bruggen die vaak heel oud zijn. Sommige stammen uit de tijd dat er nog niet eens gemotoriseerd verkeer was. Nog steeds is de verkeersbelasting daar minimaal, zeker vergeleken met bruggen in drukke provinciale wegen. Maar ook deze Amsterdamse stadsbruggen moesten ineens aan de nieuwe normen voldoen.”

Marten Klein schat het aantal stadsbruggen in de hoofdstad op 1.700. Hij is blij met het nieuwe verkeersbelastingmodel van TNO. “Het voorkomt dat we al die bruggen moeten verstevigen, een operatie waarvan de kosten nauwelijks zijn in te schatten. De credits gaan overigens naar Rotterdam, die het voortouw heeft genomen. Van hun pionierswerk profiteren alle andere gemeenten in Nederland. In het hele land gaat het om meer dan tienduizend bruggen die onder de nieuwe regels vallen. Dankzij het nieuwe verkeersbelastingmodel hoeven deze nu niet onnodig verstevigd te worden.”

Bron: TNO Times

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *